Péliföldszentkereszt (Szent Kereszt) templomigazgatóság

Képgaléria
Templomigazgatóság

Cím: 2533 Bajót-Péliföldszentkereszt
Telefon: 33/506-340
Weboldal: http://szentkereszt.szaleziak.hu
Postacím: 2533 Bajót, Pf. 3
Fax: 33/506-341
Területi beosztás: Bajóti Espereskerület
Területileg illetékes plébánia: Bajóti Szent Simon és Júda Plébánia

Lelkipásztorok

Templomigazgató: Gnana Pragasam Rosi Raja SDB

Templom

Címe: 2533 Bajót-Péliföldszentkereszt
Búcsú: május 3. utáni vasárnap.
Szentségimádás: szeptember 18.

Történet

Pél, Pély néven 1265-ben és 1291-ben említik okiratok. Középkori templomának romjai a mai templom helyén a XVIII. sz.-ban még álltak. 1338 óta a terület az esztergomi érsek pusztája. Az 1732. évi visitatio canonica főbb adatai róla: Nyergesújfalu filiája, düledező temploma boltíves, lelkésze Kúthy Márton Ágoston-rendi. Zarándokhelyi jellegének eredetéről a visitatio canonica pontosat nem tud jelenteni. Többen azt állítják – írja –, hogy 1730. május 30-án egy sánta gyermek meggyógyult. Mai, műemlék jellegű barokk templomát (216 m2) 1735-ben Esterházy Imre hercegprímás építteti. Ő nyilvánítja hivatalosan is búcsújáró helynek. Barkóczy hercegprímás kolostort épít a nazarénusoknak, akik 1763–70 között működnek itt. 1771-ben Bajót filiája lett. Az egyházi hatóság 1775-ben lelkészséget állít fel. A pálos rend kétszer is megkísérli a letelepedést, először 1866–67, majd 1903–1906 között, de nem tud gyökeret verni. 1913-ban a szalézi rend veszi át a kegyhelyet, amelyet az egyházi hatóság plébánia rangra emel és filiaként hozzá­ csa­tolja Mogyorósbányát. A szaléziak teológiai főiskolát, zarándokházat, új kálvá­ riát építe­ nek. 1950-től működésük abbamarad. A plébániát Pintér József látja el. 1970-ben Péliföld­ szentkereszt plébánia jellege megszűnik és filiaként Nagysáphoz kerül. 1972 óta Ba­ jót filiája. – Az egyházi tulajdonban levő lelkész­ lakrész az államosított, mű­ emlék jellegű ko­lostorban van. Ugyanígy a Szent Vendel kápolna is. 1990-től a Júda Oroszlánjai (későbbi Nyolc Boldogság) közösség használja és kezdi helyrehozni a kolostort. 1994-ben visszakapja a szalézi rend. Most zarándokház és Don Bosco Ifjúsági Centrumként működik.

 

Fotó:  Ligeti Edina, Szaléziak

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt