Jézus Szíve Templomigazgatóság (Mária u.)

Képgaléria
Templomigazgatóság

Cím: 1085 Budapest, Mária u. 25
Telefon: 1/411-0827
E-mail: jsz.templom@jezsuita.hu
Weboldal: http: //www.jezusszive.jezsuita.hu
Postacím: 1447 Budapest, Pf. 462.
Területi beosztás: Pesti-Belső Espereskerület
Területileg illetékes plébánia: Budapest-Belsőjózsefvárosi Krisztus Király Plébánia

Lelkipásztorok

Templomigazgató: Horváth Árpád SJ
Kisegítő: Bellovics Gábor SJ

Templom

Címe: 1085 Budapest, Mária u. 25.
Búcsú: Jézus Szíve ünnepe
Szentségimádás: január 4. és július 30.

Történet

A jezsuiták elõször a XVI. sz. közepén telepedtek le Magyarországon. A rend felosz-latása, majd visszaállítása után 1853-ban tértek vissza hazánkba, és 1880-ban jöttek Budapestre a kalocsai rendházból. Templomukat és rendházukat 1888-1891 között építették fel egyházi és fõnemesi támogatással. Kohl Medárd püspök szentelte fel 1909-ben. Ez a templom volt a jezsuita lelkipásztorkodás központja Budapesten 1950-ig. 1989 végén ismét a jezsuita atyák gondozásába került.
A templom terveit Kauser József készítette francia román átmeneti stílusban
(a román korszak jellegének betartásával és a gót rendszer konstrukcionális részének felhasználásával épült, azaz a román díszítéssel ellá­tott homlokzat mellett támpillérek alkalmazását is látjuk). A kivitelezõ Kauser Gyula volt.
A fõhomlokzatot magas oromzatú bejárati kapuzat díszíti, amelynek sárkány alakjai között az oromcsúcson a hitet jelképezõ angyal szobra áll, mögötte pompás rózsaablak. A fõhomlokzat nem túl magas tornyai nyolcszögűek.
Külseje vörös sajtolt téglából és terméskõbõl készült. A hajókat és a szentélyt bordás keresztboltozat fedi. A belsõ berendezés építményén Jézus szobor áll, mellette két angyal mozaikképe. A nyugati mellékhajó oltárán az imába merült Szűz Mária, a keleti mellékhajóban a kisded Jézust ölében tartó Szent József szobra áll. A szobrokat és a keresztút domborműveit a müncheni Mayer-cég készítette, az oltárokat az oberaimi Klefer-cég emelte márványból. A Szűz Mária-oltár melletti márványoszlopon vannak elhelyezve a három kassai vértanú csontereklyéi. A liturgikus térátrendezés Bardon Alfréd tervei szerint készült 1969-ben.

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt