Erdő Péter bíboros videóüzenete virágvasárnapra

Dicsértssék a Jézus Krisztus!

Virágvasárnap az Egyház Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezik. Ez a bevonulás pedig pálmaágakkal, virágokkal volt kísérve, ezt terítették elé az útra, ezt lengették előtte azok, akik vele tartottak a bevonulás során. Mi is ilyenkor barkát, pálmaágakat szentelünk. Az idén a körmenet elmarad: az ismert okokból nem gyűlhet össze nagy tömeg az idén, mégis azt a részletet, amely az evangéliumban ezt a bevonulást elbeszéli (Mt 21,1-11) azért a szentmise elején felolvashatjuk. Ugyanakkor a mai nap a Szenvedés vasárnapja nevet is viseli a liturgiában, mert a Passiót, Jézus szenvedéstörténetét olvassuk fel evangélium gyanánt. Tehát a virágvasárnap mintegy a nyitánya, mintegy a rövid összefoglalása Jézus egész szenvedésének, halálának, az egész húsvéti misztériumnak.

A mostani történet, a bevonulás története azzal kezdődik, hogy Jézus a tanítványait beküldi a városba, hogy szerezzenek neki egy szamarat és csikóját. Azzal bízza meg tehát őket, hogy valakinek a szamarát vegyék kölcsön, és egyben megtanítja őket arra is, hogy mit válaszoljanak, ha kérdőre vonják őket, hogy hová viszik azt az állatot. Azt kell válaszolniuk: „Az Úrnak szüksége van rá” (Mt 21,3). Valóban, erre a válaszra elengedik a szamarat. Ez a rövid tömör mondat az egyházatyákat már nagy elmélkedésekre indította, mert nem azt mondja Jézus, hogy az Urunknak szüksége van rá, s nem is azt mondja, hogy a te Uradnak van rá szüksége, hanem az Úrnak. Az Úrnak, így, minden jelző nélkül. Ez pedig azt jelenti, hogy az Egyetlen, a Mindenség Királya az, aki most kölcsön-szamárra szorul, szüksége van egy kölcsönzött teherhordó állatra.

Hogy lehetséges ez? Nyilván Istennek a csodálatos tervében az emberi szabadság, az ember apró tettei is megtalálják a maguk helyét. Biztos, hogy ez a bevonulás, különösen szamárháton egyértelmű utalás volt, és ezt sokan meg is értették a saját kortársai közül. Utalás volt Zakariás próféta könyvének 9 fejezetére, ott ugyanis ez áll: „Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jő”, majd később hozzáfűzi a próféta, „békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig” (Zak 9,9-10).

Egy olyan messiási bevonulásról beszél ez a prófétai szakasz, ahol a Messiás szelíd és alázatos. ugyanakkor mégis győztes király. akinek a birodalma majd az egész földre kiterjed, de békésen fog uralkodni. Tehát összetalálkoznak régi várakozások: a Dávid fia, a győztes király mint messiási alak (vö. 2 Sám 7,1-17) és Izajás könyvének szenvedő szolgája, aki „életét adja váltságul sokakért” (Mt 20,28, vö. Iz 42,1-9; 49,1-9a; 50,4-9; 52,13-53,12 ). Jézus ezt a messiási szerepet vállalja, most nem tiltakozik az ellen, hogy hozsannát kiáltanak, és Dávid fiának nevezik őt, elfogadja ezt. Ugyanakkor tudja, hogy mire készül, tudja azt, hogy az embereknek a szíve, az embereknek a hangulata az könnyen megváltozhat. Aki hallja ezt a hozsannát, az előre tudhatja, hogy nemsokára talán ugyanez a tömeg majd azt kiabálja, hogy „Feszítsd meg őt!” (Jn 19,15).

Jézus bevonulása bennünket arra emlékeztet, hogy hogyan teljesíti Isten az ígéreteit, hogy mennyire felülmúlja Ő a mi elképzeléseinket és várakozásainkat. Isten valóban óriás, az egész világmindenség Alkotója és Ura, aki belép a mi világunkba, aki szelíden közeledik hozzánk, emberként szólít meg minket, és még az emberek között sem az erőteljes, a hatalommal fellépő uralkodónak az alakját ölti magára, hanem szelíden, szamárháton vonul be, prófétaként tanít és gyógyít. Ő az, aki mégis mindenkinél hatalmasabb, Ő az, aki látszólag nem lesz majd győztes Messiás. hiszen megfeszítik; és valójában mégis Övé a győzelem, mert nemcsak meghal, de fel is támad, és megmutatja nekünk, hogy Istennek a tervei felülmúlják az elképzeléseinket. Ő olyan Megváltót küld nekünk, aki egy lesz közülünk, de kézen fog minket is, és magával visz abba az örök isteni életbe, amelyet egyedül Ő ismer, de amelyet szeretetből meg akar osztani mindannyiunkkal.

 

EWTN

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2020/1. szám
Esztergom-Budapest 2019/4. szám

Összes magazin

Új Ember bolt