2023. június 5. hétfő

"Valóban ránk akart figyelni" - Szentmisén adtak hálát Ferenc pápa magyarországi látogatásáért

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatása során kapott kegyelmekért bemutatott hálaadó szentmisére invitálta június 5-én délután a püspököket, a papságot és a szervezésben, lebonyolításban részt vevőket. A budai ciszterci Szent Imre-templombeli szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt.

A szentmisén koncelebrált Michael W. Banach apostoli nuncius, Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke, Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK alelnöke, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az MKPK Ifjúsági Bizottsága vezetője, Varga Lajos váci segédpüspök, Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) rektora és Tóth Tamás, az MKPK titkára, a pápalátogatás általános koordinátora, továbbá a jelen lévő papság. A szentmisén együtt adtak hálát az apostoli látogatás szervezésében és lebonyolításában részt vevők is. Az eseményen jelen volt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

A szertartás során az asszisztenciát az Esztergomi Szeminárium és a Központi Papnevelő Intézet (KPI) növendékei adták.


A szentmise elején Szkaliczki Örs OCist, a templom plébánosa köszöntötte a főpásztort és az ünneplő közösséget, megtiszteltetésnek nevezte, hogy ez a templom ad otthont ennek a szép hálaadó szentmisének, így az itteni plébániaközösség is kapcsolódik Ferenc pápa magyarországi látogatásához.


Erdő Péter bíboros, prímás homíliáját teljes terjedelmében közöljük.

Hálaadásra jöttünk ma össze Ferenc pápa magyarországi látogatásáért, annak kegyelmeiért. Egyben kifejezzük köszönetünket mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nagy esemény az isteni kegyelem közvetítője lehessen.
1. Az egész Biblia alapvető gondolata Isten ajándékozó szeretete. Isten ajándéka már a világmindenség léte is, hiszen Ő a Teremtő. Ő az, aki gondot visel az emberiségre. Ő az, aki kiválasztott igaz embereknek megadja a kinyilatkoztatás üzenetét, majd gondviselő szeretetével vezeti a választott népet. Jézus Krisztusban pedig megadja az emberiségnek a kiengesztelődés és az örök üdvösség ajándékát.
Mi lehet az ember magatartása, mi a lehet a válaszunk erre a nagyszerű ajándékozó isteni szeretetre? Az öröm, a dicséret, Isten dicsőítése, pontosabban és általánosan szólva pedig a hálaadás. Hirdetjük Isten nagyságát, tanúskodunk műveiről, köszönetet mondunk neki. Az Ószövetség hálaadása leginkább mégis az áldás szóban fejeződik ki. Isten áldására, mely életet és üdvösséget ad az embernek, az ember áldással felel. Így adunk hálát Isten hatalmáért és szeretetéért. Hiszen köszönetképpen Istennek mit tud adni az ember? Az Ő végtelen boldogságához nem hiányzik semmi. Ezért hát áldással fejezzük ki köszönetünket. A „barak” szó ezt jelzi. Így kezdték a liturgikus, vagy ünnepélyes étkezéseket. Így kell érteni az Újszövetségben is, hogy az utolsó vacsorán Jézus „fogta a kelyhet, hálát adott és ezekkel a szavakkal nyújtotta (tanítványainak): Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az Én vérem a szövetségé, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” (Mt 26,27-28) Az áldást jelölő ősi héber szót, itt görögül a hálaadás, az eucharisztia fejezi ki. Krisztus hálaadása az Atyának szól, és ez az, amit tovább hagyományozott Egyházára. Amiért köszönetet mondunk, az a kegyelem, Isten szavának kinyilatkoztatása és az üdvösség, amelyre meghívást kaptunk.


A régi választott nép hívő tagjainak azonosságát az „ámen” szó adta, vagyis az Isten akaratára mondott igen. A hívő keresztény pedig a hálaadás embere. „Adjatok hálát mindenért” (1Tessz 5,18) – mondja Szent Pál. A hálaadás tehát a keresztény ember egzisztenciájának lényegét fejezi ki.
2. Ma is a hálaadás áll közös ünneplésünk középpontjában. Hálát adunk Istennek keresztségünkért, katolikus hitünkért, a szentmiséért és az Oltáriszentségéért, amely maga a szentségi módon jelenlévő hálaadás. Hálát adunk a természetes világban kapott ajándékokért, életünkért, családunkért, népünkért, kultúránkért. Különösen hálát adunk Istennek, hogy hazai egyházunkat és népünket Ferenc pápa látogatásával akarta megerősíteni és bátorítani. Köszönjük azokat a kegyelmeket, amelyeket a látogatás napjaiban az eseményeken jelenlévők kaptak és azok is megéreztek, akik a tömegtájékoztatás útján követték, vagy imádságban kísérték a találkozást.
Köszönetet mondunk Ferenc pápának, aki lelkipásztori szeretettel fordult hozzánk és fontosnak tartotta, hogy meglátogasson minket. Valóban ránk akart figyelni. Nem csupán alkalomnak tekintette itteni látogatását, egyéb – bármennyire fontos – ügyek intézésére. Köszönetet mondunk a Szentatya munkatársainak és kísérőinet, az apostoli nuncius úrnak és munkatársainak, a magyar püspöki karnak, a titkárság és az egyházmegyék minden munkatársának, papoknak, diakónusoknak, világiaknak, akik fáradhatatlan igyekezettel készítették elő és segítették a felejthetetlen esemény megvalósulását. Köszönettel tartozunk a világi hatóságoknak, akik meghívásukkal, nagylelkű támogatásukkal, hozzáértő szervezésükkel gazdagították a találkozást. Köszönet az önkénteseknek és a tanúságtevőknek, a tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak.


3. Isten iránti hálaadásunk, de emberek iránti köszönetünk is, akkor hiteles, ha ennek a találkozásnak a kegyelmi indításait tettekre váltjuk. Ahogyan Ferenc pápa a betegek, fogyatékkal élők, szegények, menekültek, a társadalom peremén élők iránti szeretetét fontosnak tartotta kifejezni, olyan lelkülettel kell nekünk is észrevennünk a saját környezetünkben a rászoruló embereket és segíteni a rajtuk. Ahogyan a Szentatya találkozni akart püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, hitoktatókkal és más világiakkal, úgy kell nekünk is megélni a helyi egyházi közösséget. Észrevenni mindenkinek a sajátos karizmáját és nagy tisztelettel fogadni szentségi küldetését. Ahogyan a Szentatya külön találkozott a fiatalokkal meg a tudomány és a kultúra embereivel, úgy kell nekünk is nyitottaknak lenni minden korosztály felé és komolyan venni azt a párbeszédet, amely a szellem világában folyik. Ahogyan Ferenc pápa nagyra becsülte Szent István örökségét és megismételte az országfelajánlását a Szűzanyának a Kossuth-téri szentmise végén, úgy kell nekünk is bizalommal kérni Magyarok Nagyasszonyának segítségét, vállalni feladatainkat és felelősségünket népünk érdekében, emelt fővel és nyitott szívvel, mint annak idején Szent István király.
Ha ezek a tanítások tovább élnek szívünkben és cselekvő helytállásunkban, akkor valóban méltó hálát adunk ennek a különleges találkozásnak a kegyelmeiért. Ebben segítsen mindnyájunkat a Gondviselő Isten! Ámen.

Forrás: Magyar Kurír
Fotó: Merényi Zita

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt