2023. szeptember 17. vasárnap

Ünnep Bodajkon – A Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegyhely temploma basilica minor rangot kapott

Erdő Péter bíborossal, Michael W. Banach apostoli nunciussal, Spányi Antal püspökkel ünnepelték szeptember 17-én Bodajkon a Mária-napi főbúcsúban a kegytemplom basilica minor rangra emelését, 75 évvel azután, hogy Mindszenty József beszédet mondott a kegyhelyen.

A bodajki Mária-napi főbúcsúra szeptember 17-én, vasárnap már kora reggel érkeztek gyalogosan, autókkal és buszokkal a zarándokok, hogy együtt emlékezzenek meg a 75 évvel ezelőtti eseményre, amikor Mindszenty József bíboros harmincezer ember előtt mondta el az egyik utolsó, nyilvános beszédét a letartóztatása előtt. A mostani ünnepen került kihirdetésre, hogy Ferenc pápa döntése a bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegytemplomot kisbazilika, azaz basilica minor rangra emelte.


Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt. Koncelebrált Michael W. Banach apostoli nuncius, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, Mórocz Tamás, a kegyhely plébánosa és az ország különböző pontjairól érkező papok. A szentmisén jelen volt a két egykori gyermek, akik 1948-ban, ötéves korukban köszöntötték Mindszenty József bíborost Bodajkon.


A szentmise elején Mórocz Tamás plébános köszöntötte Erdő Péter bíborost, Michael W. Banach nunciust és Spányi Antal megyéspüspököt. Örömét fejezte ki jelenlétükért a kegyhely atyái, munkatársai és hívő közösség nevében. „Az Önök személyében valóságosan megjelent az Egyház számunkra, az együtt ünneplés kegyelme megéreztette velünk, milyen jó az egy test közösségében, Krisztusban egységben lennünk ezen a szent és történelmi helyen” – mondta, majd megköszönte Erdő Péter bíborosnak, hogy szentéletű elődje, Mindszenty József emlékére eljött a zarándokok közé és mély tanításával gazdagította őket. Mórocz Tamás háláját fejezte ki Michael W. Banach segítségéért, hogy kegyhelyük méltó múltjához illően megkaphatta a pápai elismerést, a kisbazilika rangot. Spányi Antal püspöknek pedig azért mondott köszönetet a bodajki plébános, mivel nap,mint nap kézzelfoghatóan érezheti főpásztori szeretetét, és szívén viseli a Székesfehérvári Egyházmegye legfőbb búcsújáróhelyének sorsát.


Spányi Antal püspök örömét fejezte ki, hogy Ferenc pápa meghallgatta kérésüket, és az ősi kegyhely, amely az egész magyarországi egyház egyik fontos zarándokhelye, kisbazilika rangot kapott. A püspök emlékeztetett: mindannyian tudják, hogy a kegyelem összesűrűsödik, a hívek imádsága, az átimádkozott évtizedek, évszázadok kegyelmi nyomot hagynak, és ezt a hívők megtapasztalják, ezzel találkoznak. Bodajk ilyen hely – jelentette ki Spányi Antal, és emlékeztett, hogy ide járt imádkozni István király a családjával, és kereste az utat Mária által, az ő segítségét kérte, hogyan vezesse népét Krisztus hitére, hogyan tudja a magyarságot az élet felé terelni. „Tudta ennek a helynek a különleges mivoltát Prohászka Ottokár is, Magyarország apostola és tanítója, aki gyakran jött ide erőt gyűjteni, békére lelni. Tudta ezt Mindszenty József bíboros is, aki 75 évvel ezelőtt azért érkezett ide, hogy a Mária-esztendőben az utolsó nagy beszédét elmondja a Bodajkon összegyűlt sokezres hívőközösség előtt” – mondta Spányi Antal püspök, majd megkérte Michael W. Banach nunciust, hogy hirdesse ki a Szentatya döntését a basilica minor cím odaítéléséről a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely számára.


A nuncius kiemelte, a basilica minor egy tiszteletbeli cím, amelyet a pápa különösen fontos katolikus egyházi épületeknek, templomoknak adományoz. Ennek célja, hogy erősítse az adott templom kötődését Róma püspökéhez, és kiemelje jelentőségét az egyházmegyében. Rámutatott, hogy a kisbazilika címhez kiváltságok is kapcsolódnak: a hívek teljes búcsút nyerhetnek, és a pápai jelkép, a keresztbe tett kulcsok, használható a bazilika pecsétjén, berendezési tárgyain és zászlóin.


Michael W. Banach arra is kitért, hogy Isten nem egy halott kövekből álló templomban akar velünk lakni, hanem élő kövekből álló templomban, Mi, megkeresztelt keresztények vagyunk Isten temploma. Isten rajtunk keresztül akar jelen lenni a világban, az emberek között. Testvéri szeretetünknek kell tanúságot tennie az ő jelenlétéről és szeretetéről. A nuncius aláhúzta: mi, az Egyház, arra kaptunk küldetést, hogy tanúságot tegyünk Isten jelenlétéről a mindennapi életünkben. „A pápa elismeri a Segítő Szűz Mária-kegyhely jelentőségét. Gratulálok! Ugyanakkor a pápa küldetést ad önöknek. Ma, ezen a Máriának szentelt kegyhelyen azt az igazságot akarjuk ünnepelni, hogy misszióra vagyunk hivatottak, és hogy Mária anyánk ott van számunkra, mint az Egyház élete ezen részének Édesanyja” – jelentette ki az apostoli nunicus.

Erdő Péter bíboros homíliáját teljes terjedelmében közöljük:
Főtisztelendő Apostoli Nuncius Úr, Megyéspüspök Úr, Kedves Paptestvérek!
Krisztusban Kedves Testvérek!
1. Nagy ünnepe van ma a Mindenkor Segítő Szűz Mária bodajki kegyhelyének. A Szentszék megadta ennek a kegytemplomnak a kisebb bazilika, vagyis a basilica minor címet. Ez pedig elismerés és kötelezettség. Felhívás a zarándoklatra és a zarándokok fogadására, a bűnbánat szentségének kiszolgáltatására és a szentmisék méltó ünneplésére, közös és hatékony imádságra, a hálaadás, a dicsőítés és a kérés szavaira.


2. A mai evangéliumban Szűz Mária hálaénekében, a Magnificatban így kiált fel ujjongó örömmel: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék”.
Minden nemzedék? Hány nemzedék is telt el azóta, hogy ezen a helyen Szűz Mária különleges segítségét a hívő emberek megtapasztalták! Nem véletlen, hogy épp Bodajkon a Mindenkor Segítő Szűz Máriát tisztelik. Mikor is van ez a mindenkor? Már a korai Árpád-korban székesfehérvárinak mondtak egy Szűz Mária kegyhelyet. Nem csupán a királyi templom épült a Szent Szűz tiszteletére, hanem külön kápolna is. A legenda szerint Szent László király is itt futamította meg Szűz Mária közbenjárásának segítségével, a kereszt jelében a pogány támadókat, de a török időkben is innen indultak a keresztények Székesfehérvár felszabadítására. Amikor pedig az ország újra szabaddá vált, a hívő emberek nem feledkeztek meg az ősi romokról és arról, hogy milyen szellemi, lelki emléket hordoznak ezek a kövek. Amikor Móron 1695-ben letelepítették a kapucinusokat, ők külön feladatul kapták a bodajki kegyhely újjáépítését. Kolonics Lipót bíboros, prímás segítségével kezdődött az új építkezés, de a barokk kegytemplomot csak 1742-ben szentelték fel.


3. Az újjáépülő templom kegyképe a passaui Segítő Szűz Mária képének másolata lett. Mindenkor Segítő Szűz Mária! Elgondolkodtató kifejezés. Hiszen hasonló helyzetek ismétlődnek a világ és az Egyház történetében nemzedékről-nemzedékre. Pusztulások és újjáépítések. A régi szent helyek felújítása nem csak azért történik, hogy az ország ismét szép legyen, hogy a művészet emlékei újra keresztény hangulatot árasszanak maguk körül, hanem azért is, mert az építkezéshez, a lendületes újrakezdéshez eszményekre van szükség. Újra tudatosítani kell magunkban, hogy hol van a helyünk a világban, hol van a helyünk az emberiség történetében és a népek családjában. Tudatosítanunk kell, hogy mi a dolga az emberiségnek az egész világmindenségben.


4. Ezekre a nagy kérdésekre a választ részben már a természetes kinyilatkoztatásból megkaphatja a világot alázattal figyelő ember. De a teljes választ a krisztusi kinyilatkoztatás hozta meg. Ez a válasz pedig örömhír, segítség. Eligazítás és erőforrás háborútól és félelmektől kínzott korunkban is, amikor az emberek elidegenednek egymástól és védtelennek érzik magukat a digitális befolyásolás, vagy akár a mesterséges intelligencia hatalmával szemben.


Nagy szónokok, kiváló szervezők, bölcs tudósok, írók, művészek, nagyhatású közszereplők, vagy akár a gazdag és hatalmas emberek mind-mind fontosnak látszanak a szemünkben, mert a hangzavarban, a képek forgatagában, aki a leghangosabb, aki az élet színpadának közepén áll, az tűnik a legfontosabbnak. De Isten másképp látja az embert. Ő a Teremtő szemével néz bennünket és így nézi az egész világot. Ő tudja, Krisztus tanít is minket rá, hogy fontosabb az élet az eledelnél és a test a ruhánál. Ő tudja, hogy az emberek világában, az emberek társadalmában királynői hely illeti meg az édesanyákat, akiktől az életet kapjuk, akiktől a nevelő és gondoskodó szeretet ezernyi olyan láthatatlan ajándékát kapjuk, aminek pontos létezését és értékét talán a jövendő tudománya fogja felfedezni. Adjuk meg a megbecsülést, a tiszteletet és a valódi elismerést az édesanyáknak! Ez nem puszta udvariasság. Ezt az igazságosság kívánja meg. A valóság követeli meg. Ezen népünk élete múlik.


5. Ha ekkora a tisztessége az emberi édesanyáknak, mennyivel nagyobb a méltósága a szeplőtelenül fogantatott, istenszülő Szűz Máriának. Bűn nélkül jött a világra és személyes bűnével sem vált méltatlanná istenanyai hivatásához. Személyében Krisztus után a második embert csodálhatjuk, aki eljutott a feltámadott test dicsőségére. A megdicsőült Krisztus és a Mennybe felvett Szent Szűz a mi személyes boldogságunk képe. Társaságukba várnak minket is. Ezért könyörgünk hosszú évszázadok óta itt, Bodajkon: A Szent Szűz anyai közbenjárása szabadítson meg minket most és mindenkor minden testi és lelki nyomorúságunktól, szabadítsa meg népünket a kishitűségtől és minden önzéstől, és segítsen el mindnyájunkat az örök boldogságra! Ámen.
Fotó: Wágner Csapó József/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt