2019. január 2. szerda

Újévi szentmise

Január 1-jén, Szűz Mária istenanyaságának ünnepén Erdő Péter bíboros, prímás szentmisét celebrált az esztergomi bazilikában.

Szentbeszédét teljes terjedelemben közöljük:

Krisztusban Kedves Testvérek!

1. Krisztus Jézusban közénk született a béke, benne teljesedtek be a próféta szavai, hogy „ő maga lesz a béke”. Amikor az Evangélium szerint a pásztorok meghallják az angyal szózatát, amely békét hirdet az embereknek, elindulnak megkeresni az újszülöttet. Meg is találják Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. A mai ünnepen Szűz Máriát mint Isten Anyját tiszteljük. Hitvallás a mai ünnep, mert azt hirdeti, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Ő az, aki kiengesztelte Istent az emberiséggel. Ő tette lehetővé, hogy újra teljes összhangba kerüljünk Istennel, önmagunkkal, a többi emberekkel és az egész teremtett világgal.

2. Ferenc pápa idei békeszózatában ugyanezt hangsúlyozza. Nekünk, mint keresztényeknek, Krisztus tanítványaink küldetésünk, hogy békét hirdessünk mindenkinek. Jézus Krisztus önmagában engesztelte ki, önmagában egyesítette az istenséget az emberséggel. Egész emberi életét az Atya akaratához igazította. Ha mi is teljes szívünkből és minden erőnkkel Istent akarjuk szeretni és hitünket nem csupán szabadidős programnak tekintjük, akkor rend és harmónia költözik az életünkbe, a harag és a türelmetlenség helyét, az önmagunkkal való elégedetlenség helyét elfoglalja a hála és a szelídség, amely másokra is kisugárzik.

Így tudjuk előmozdítani a békességet a többi emberrel is, mert a türelem, a mások iránti tisztelet és a kedvesség sok ellenszenvet és előítéletet legyőz. Persze az emberek között mindig kettőn áll a béke. Lehetnek olyan helyzetek, amikor minden igyekezetünk ellenére is igazságtalan támadások, kegyetlenség vagy erőszak fogadja a jóindulatú közeledést. A jogos önvédelemről szóló keresztény tanítás ma is érvényes, de mindig törekednünk kell arra, hogy ne ragadjon el a gyűlölet és a bosszú örvénye, hogy kihasználjuk a megbékélés minden lehetőségét a családban, szűkebb környezetünkben, a társadalomban és a világban.

Manapság sokat beszélnek arról, hogy a teremtett világgal is békességben kell élnünk. Ez azt jelenti, hogy felelősek vagyunk környezetünkért. Védenünk kell az állat- és növényvilágot. Védenünk kell a földet, hogy továbbra is az emberiség otthona maradjon. De a természet összefüggései bonyolultak. Sokszor magunk sem tudjuk felmérni tetteink hatását. És persze hozhat a természet olyan változásokat is, amelyek tőlünk függetlenül az emberiség pusztulásához vezetnek. De a természet is Isten uralma alatt áll. Nekünk pedig évről évre meg kell újítanunk bizalmunkat Isten gondviselő szeretetében.

3. A 2019-es év új feladatokat és lehetőségeket hoz számunkra. Magyar egyházunk nagy szeretettel készül a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Ezért nagyon fontos, hogy minden plébánia lelkileg és a szervezés tekintetben is ezt állítsa idei programjának középpontjába. Ennek a hitoktatásban, a szentségimádás területén, a szentmiséről szóló katekézisben kiváló alkalmai lehetnek. Ugyancsak fontos, hogy a katolikus iskolák is bekapcsolódjanak a lelki és közösségi felkészülésbe. Éppen ma, Mária istenanyaságának ünnepén gondoljunk imádattal az Oltáriszentségre. Ezért is van bazilikánk közös szentségimádása mindig az év első napján. Hiszen Jézus valóságos emberként járt köztünk a földön. Az utolsó vacsorán a kenyérben és a borban, mégis – isteni hatalommal – testét és vérét hagyta ránk. Ebben a szentségben tehát különösen is tiszteljük Krisztus titkát. Ő az, akiben különös módon is közöttünk van isteni és emberi természetben a második isteni személy. Benne valósul meg tökéletesen az a harmónia, az a béke, amelyet mi is kérünk önmagunk és az egész világ számára. Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyja, könyörögj értünk! Ámen.

Fotó: Nyári Steindl Andrea

Képgaléria

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2019/1. szám
Esztergom-Budapest 2018/4. szám

Összes magazin

Új Ember bolt