2021. január 16. szombat

Szent Margit mise

Ebben az évben, a koronavírus-járvány miatt, a szentmisét a margitszigeti Szent Mihály-kápolnában, hívek jelenléte nélkül tartjuk meg! A szentmisét a Mária Rádió és Bonum Televízió is közvetíti.

Január 18-án ünnepeljük Árpád-házi Szent Margit égi születésnapját. Évtizedes hagyomány, hogy a margitszigeti kolostor romjainál, ahol szerzetesként élt, s ahol sírjának helye ma is látható, ez alkalomból szentmisét mutat be az esztergomi érsek. Erdő Péter bíboros idén január 17-én, vasárnap 11 órakor celebrál ünnepi szentmisét, hogy a szent domonkos nővér törekvései korunkban is valóra váljanak.

A szentek egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy személyiségükben olyan értékeket hordoznak, amelyek minden korban időszerűek lehetnek. Ezek a tulajdonságok elsősorban nem egyéni szellemi erőfeszítés eredményei, hanem kegyelmi ajándékok. Az egyik ilyen jellegzetes közös tulajdonságuk a béke. Mivel Isten közelében élnek, ezért szívükben az ő békéje él, akkor is, ha körülöttük az élet vihara tombol. Ezzel a belső békével tudnak mások elé lépni, és jelenlétükkel nyugalmat sugározni a viszálykodókra.

Hazánk történelméből tudjuk, hogy Szent Margit egy domonkos kolostor csendjében élt, de az országban viszály tombolt. Ennek hullámait elsősorban az elveszített muhi csata (1241) gerjesztette, amely hosszan tartó megosztottsághoz vezetett. Ennek egyik legfájdalmasabb jele a Margit édesapja, IV. Béla és a király fia, V. István közötti háborúskodás volt. Margit úgy segített hazájának és nekik, hogy az Oltáriszentség jelenlétében sokat imádkozott, és helyettük is vezekelt. Feljegyezték róla, hogy éjszakánként is ott térdelt a Szent Kereszt elé helyezett Oltáriszentség előtt. A Budapesten rendezett 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson ezért nevezte őt Eugenio Pacelli bíboros, államtitkár, pápai követ az Oltáriszentség előtt égő örökmécsnek. Az Úrtól kapott belső béke bátoríthatta fel Margitot arra, hogy közvetítsen édesapja és testvére között. Fáradozásának egyik legszebb eredménye az 1266-ban a Nyulak szigetén megkötött béke volt.

Szent Margit békét közvetítő küldetése ma is időszerű. Tapasztaljuk, hogy az emberek közötti feszültségek a vírusjárvány miatt egyre nőnek, és az általuk okozott lelki repedések mindinkább láthatóvá válnak. Az Úr által lefoglalt és kegyelme által vezetett embereknek ma is az a feladatuk, hogy a béke ajándékának közvetítői legyenek. Ezért fontos, hogy a körülöttünk zajló eseményeket mi se a saját érdekeink szempontjából vagy mások indulataitól elragadtatva szemléljük, hanem természetfeletti távlatból, mintegy Isten szemével nézzük. Ha ezt tesszük, akkor az Úr közelségéből fakadó béke lecsillapítja indulatainkat, és tisztán láthatjuk azokat az értékeket, bűnöket és tévedéseket, amelyek az emberek egy részére hatnak. A nem kompromisszumok által létrejövő, hanem ajándékként kapott és elfogadott belső béke képessé tesz bennünket arra, hogy a béke hordozóivá és hirdetőivé váljunk a világban.

Szerző: Beran Ferenc


Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2020/4. szám
Esztergom-Budapest 2020/3. szám

Összes magazin

PartnereinkÚj Ember bolt