2023. szeptember 4. hétfő

Süllei László: A forrásból bennünket is erősíts!

A Szent István-bazilikában Süllei László érseki általános helynök, kanonok is köszöntötte Fábry Kornélt a püspökké szentelése napján, szeptember 2-án.

 


Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a köszöntőt:

Főtisztelendő Püspök Atya! Kedves Kornél!

Saját szavaidat idézem: „Jézusért lettem pap”. A papság utáni vágy Krisztus szeretetéből születik. És ez a szeretet nem csupán emberi, hanem meghaladja az embert. Ez a szeretet olyan, mint ahogyan Jézus szerette a világot. Odaadta az életét értünk és ebben lett láthatóvá az Isten szeretete. És a papság iránti vágy ebből a szeretetből születik, magának Istennek a szeretetéből.


Felkészültségedben, tanulmányaidban, végzettségeidből kitűnik a piarista múlt, mert piarista diák voltál, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytattad a teológiát, aztán Párizsban is tanultál és Rómában pedig biblikus tanulmányaidat tetted teljessé. A francia, az olasz, az angol, a spanyol nyelveket beszélő művelt emberré váltál, aki humoros, fesztelen, és ha kell, végtelenül egyszerűen, érthetően magyarázod az evangéliumot bármelyik korosztálynak. És milyen jó, hogy a Püspöki Karban a mosoly is többször otthonra talált.
A következő szavak, melyeket minap imádkoztunk a zsolozsmában, papi jelmondatodat mélyítette el: „Tehát maga, Jézus Krisztus az élet forrása, és ezért hív tehát minket önmagához, a forráshoz, hogy őt igyuk. Az issza, aki szereti őt, aki az Isten igéjével töltekezik, aki nagyon vágyakozik utána, az issza, aki az isteni bölcsesség szeretetétől lángol.” Kornél nem véletlenül hangsúlyozza ezt:
„Minden forrásom belőled fakad”. Szól a Nek jelmondata és szól a püspöki jelmondatod is. Mindennapjaidban az ima kulcs szerepet kapott, ezt adod tovább mély hittel, sok ötlettel és kreativitással. Bár elhagytad az esztergomi egyházmegyét, ahova most tékozló fiúként tértél vissza, -Te magad mondta ezt, ezért merem idézni- és a kaposvári egyházmegyében szenteltek fel és kezdted meg papi szolgálatodat, már papságod első helyén, Kaposfüreden 8 év alatt 40-ről 400-ra nőtt a templomba járók száma. Ezt mondtad: „nekem nagyon fontos, hogy a zsolozsmán kívül hosszú időt töltsek az Oltáriszentség előtt. Jézussal beszélem meg minden dolgomat, tőle kapom az ötleteket is.” Egy ilyen ötlet volt ott Kaposfüreden, hogy a templom 24 órán át mindig nyitva állt, és a 24 óra alatt mindig őrizte valaki az Oltáriszentséget. Ebből alakult aztán a Szentségimádás iskolája és emlékszem arra, hogy már a NEK főtitkára voltál és sokat dolgoztál azért, hogy a Kongresszus méltón és minél jobban sikerüljön, ezalatt kérted, hogy a Mátyás-templomban az Oltáriszentség előtt szeretnél imádkozni. A forrás nélkül nem tud az élet tovább növekedni.Kornél jól kezeled a médiát, -családi talentumaidból adódóan ez -evidencia-, ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy a szentmisét magyarázó misevlog a nevedhez fűződik, és nagy népszerűségre tett szert. Ezt is hálásan köszönjük.
Manapság a világból rengeteg jó szándékú biztatást kapunk, hogy menjünk „feljebb” azzal a leggyakoribb érvvel, hogy ott fent nagyon sok jót tehetünk majd nagyon sok emberért. A másokkal együttérző életet azonban leginkább a lefelé tartó mozgás határozza meg. Jézus ezt mondja: „Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért.” Ez a lefelé tartó mozgás Jézus lefelé haladó útja. Ez az út a szegények, szenvedők, a peremre szorultak, a magányosok, az éhesek, a haldoklók felé vezet- minden együttérzésre vágyó ember felé.


Isten országában a lent van fent, a fent pedig lent, és akik magasabbra akarnak jutni, azoknak lejjebb kell szállniuk. Ahhoz, hogy Isten ajándékait elnyerjük, nem magasabbra kell nyújtóznunk, Isten ajándékainak elnyerése a lehajlás egyszerű, gyengéd mozdulatából áll.
Mint ahogy ez történt az Eucharisztikus gyertyás körmenet alatt, történt hogy a vidéki egyházmegyébe jelentkeztél és amikor a szentségi áldást a Főpásztor adta az Andrássy úton felemelte és vele áldást adott, térden állva fogadta minden hívő. Csoda ma is történik, van. Isten ajándékaként együtt élhettük meg ezt a pillanatot, csodát.


Isten áldjon meg, és szívből kívánom, hogy most már püspökként, sok ehhez hasonló csoda előkészítésében és létrehozásában, imádságában vehess majd részt, és ennek mi is részesei lehessünk. És a forrásból bennünket is erősíts. Isten hozott itthon!

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt