2023. szeptember 13. szerda

Erdő Péter: Sokan a kényelmes megoldást választják, nekünk azonban komoly tanúságtétel a küldetésünk

Erdő Péter bíboros, prímás szeptember 12-én a Boldog Meszlényi Zoltán Plébániatemplomban mutatott be Veni Sancte szentmisét az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hitoktatóinak, szolgálatuk gyümölcseiért és a rájuk bízottakért. A liturgián koncelebrált Babos Áron ifjúsági referens és Kelemen László, a főegyházmegye hitoktatási felügyelője, aki összehívta az ünnepségre a hitoktatókat.

 

Erdő Péter bíboros homíliájában arról beszélt, hogy maga Jézus választotta ki a tizenkét apostolt azokból az emberekből, akik a nyomába szegődtek. A kereszthalálához közeledve, a Jézus megjövendölte a saját szenvedését, és sok mindenre megtanította tanítványait. Amikor pedig bekövetkezett a keresztáldozat, majd a feltámadás is, Júdás árulása és öngyilkossága miatt a tanítványok úgy érezték, az ő szerepük továbbra is érvényes, most kell igazán dolgozniuk, ám hiányzott a tizenkettes számból valaki. Imádkoztak, sorsot húztak és megválasztották Mátyást. Ő is tanúja volt mindannak, ami Jézus fellépésétől kezdve a feltámadásáig történt.


Milyen feladata van tehát a 12 apostolnak? – tette fel a kérdést a bíboros. „Egyrészt, hogy Jézusnak a legszorosabban a tanítványai legyenek, személyéhez ragaszkodjanak, és a tanítását továbbadják. Nekik adja azt a feladatot is, hogy gyógyítsanak betegeket, űzzenek ördögöket, tehát azokat az erőket és jeleket adja tovább szertetettel, amit ő tett.”


A Főpásztor a tanítás mellett kiemelte a tanúságtétel fontosságát is, hiszen az első nemzedék személyesen tanúságot tett arról, hogy mit látott és hallott. Innen volt ereje az igehirdető szavaknak.


A bíboros leszögezte: „Jézus Krisztus tanítása fennmaradt a Szentlélek sugalmazása mellett, és az Egyház közössége ezekben a könyvekben felismerte, hogy valóban ez volt Krisztus hiteles története és tanítása, ez a zsinórmérték, ezt kell később is a közösségi istentiszteleteken felolvasni és tanulmányozni. Kialakult az Újszövetségi Szentírás. Ezt az Egyház őrzi, és kíséri a hagyomány tanúságtételével. Ugyanakkor újra és újra tanúságot kell tenni arról, hogy hiszünk Jézusban és szeretjük őt. Már az első évszázadokban elkezdődött a vértanúk tanúságtétele is, ők is kísérték és kísérik mindmáig az Egyház történetét. Ezt itt Boldog Meszlényi Zoltán templomában nem kell hangsúlyozni, hiszen az ő élettörténete is egy hozzánk közelálló vértanúság volt.”


Erdő Péter bíboros szerint kritikus és nehéz időket élünk. A katekéták feladata az, hogy megértessék, nekünk keresztényeknek jóval több adatott, mint hogy szemléljük a világot, nézzük az emberek mindennapi dolgait, mire van szükségük, mivel vigasztalhatjuk meg őket, és a saját józan eszünkkel vonjunk le a következtetéseket. Mi ugyanis Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, nem csupán valamilyen „természetes vallást” követünk.


Krisztus tanítását valljuk – jelentette ki a Főpásztor és hozzátette: „Mindmáig bízhatunk abban, hogy az Egyház az Újszövetségben hitelesen megőrizte Jézus tanítását és egész életútját.
Ragaszkodjunk Krisztus tanításának a teljességéhez és ebből semmiféle divatnak, ideológiának és beszüremkedő áramlatnak a kedvéért ne tegyünk engedményt. Amit Jézus világosan tanított, abban van az élet, a boldogság, Isten üzenete az emberiség számára. A mai világban sokakban elhomályosul az igazság tudata, lehet, hogy sokan a kényelmes megoldást választják, nekünk azonban komoly tanúságtétel a küldetésünk, mert az apostol nemcsak tanít, hanem tanúságot is tesz.


Azt kérem, hogy ilyen szellemben tanítsanak! Figyeljenek hitünk tartalmára és ezt adják át a hallgatóknak, a növendékeknek, a diákoknak a saját életkoruknak és helyzetüknek megfelelően. Tartalomorientált hitoktatásra van szükség. Ugyanakkor az is fontos, hogy a tanítványok érezzék, ez a tanítás a szívünkből jön, tanúságot teszünk. Az a Jézus Krisztus, akiről beszélünk, szeretetünk középpontjában áll, tudunk hozzá imádkozni. Ha mi magunk tudunk imádkozni, akkor őket is meg tudjuk tanítani. Ez igaz a családban, de igaz akkor is, amikor hittanórán veszünk részt. Adja Isten, hogy ebben a tanévben is sok áldás legyen mindannyiuk munkáján! – zárta homíliáját Erdő Péter bíboros.


Kelemen László atya a szentmise végén köszönetet mondott a Főpásztornak, hogy eljött közéjük imádkozni, és az ő megbízásából, valamint áldásával kezdhetik meg az új tanévet.
„A Szentlelket hívtuk ebben a szentmisében, de nem felejtkezhetünk el arról, hogy a mai napon Szűz Máriát is köszöntjük. Kísérjenek bennünket ebben az iskolai évben az ő szavai: Íme az Úr szolgálóleánya, történjék velem szavaid szerint.” – buzdította Kelemen László a hitoktatókat, és hozzátette: „a Szűzanya példája segíthet bennünket, hogy alázattal fogadjuk el Isten akaratát, és fogadjuk el azt a megerősítést, melyet tőle kaptunk: az Örömhírt, melyet átadhatunk, valamint a gyermekek mosolyát, akikhez küldve vagyunk.”

Kelemen atya a továbbiakban köszöntötte az új hitoktatókat, akik az idei tanévben kezdik meg szolgálatukat. Arra kérte őket, hogy fogadják el tapasztaltabb kollégájuk kísérését és segítségét.

 

Majd átadásra került a hitoktatói szolgálat elismerésére alapított Canisius -díj.
Forgácsné Pimper Márta arany fokozatot kapott a harminc éves szolgálatért, Nagy Teréz, Tóth Ildikó és Vadászi Éva pedig a díj bronz fokozatát vehették át a tíz éves katekétai tevékenységük miatt.

Fotó: Prófusz Ádám

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/4. szám
Esztergom-Budapest 2023/3. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:Új Ember bolt