2021. június 16. szerda

Országos gyermekvédelmi koordináció indult a katolikus egyház intézményei között

Országos gyermekvédelmi szakmai fórumot tartottak június 16-án az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a szerzetesrendek, valamint egyházi tanintézmények szakembereinek részvételével.

A rendezvény célja, hogy elindítsa a Magyar Katolikus Egyház több száz intézménye közötti együttműködést, hogy hatékony gyermekvédelmi rendszerek jöjjenek létre mind az egyházi fenntartású iskolák, mind a szerzetesrendek, mind pedig az egyházmegyei papképzés számára.


Az elmúlt években átfogó gyermek- és ifjúságvédelmi programok indultak a Magyar Katolikus Egyház közösségeiben és intézményeiben, amelyek magukban foglalják a gyermekbántalmazás megelőzését célzó intézkedéseket, a szükséges jelzőrendszerek felállítását, a kríziskezelést és -feldolgozást, valamint a szemléletformálást is. Az Erdő Péter bíboros által alapított Hetvenkét Tanítvány Mozgalom (T72) Pedagógiai Műhelyének szakmai fórumán a jelenlévők ismertették a Magyar Katolikus Egyház különböző közösségeinek és intézményeinek szerteágazó gyermekvédelmi programjait, kezdeményezéseit, és egyeztették jövőbeli elképzeléseiket.

„Az elmúlt időszakban a magyar társadalomban, iskolákban, táborokban és az egyházban is napvilágra került gyermekbántalmazások egyértelművé tették, hogy gyökeresen változtatni kell azon a szemléletmódon, ahogyan a gyermekekhez, a sérülékeny felnőttekhez és általában az emberi méltósághoz viszonyulunk. Ehhez átható kultúraváltásra van szükség, amiben az egyháznak különös felelőssége van” – mondta Rubovszky Rita, a T72 Pedagógiai Műhelyének vezetője, a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont főigazgatója.

Sok fontos gyermekvédelmi intézkedés lépett életbe az elmúlt években az egyház több száz intézményében, de még sok a tennivaló az új szemléletmód meghonosításához és a hatékony intézményrendszer kiépítéséhez, amiben fontos szerepet játszik a szélesebb egyházi és társadalmi párbeszéd kezdeményezése is – hangsúlyozta Gájer László, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye gyermekvédelmi felelőse.

A T72 szakmai fórumán a Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) bemutatta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából 2021/22-es tanévtől elinduló kétéves gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetfejlesztő projektjét. Ennek keretében 39 katolikus iskolában és óvodában egy külső szakmai mentor által támogatott 2-3 fős gyermekvédelmi teamet állítanak fel, és intézményspecifikus gyermekvédelmi stratégiát készítenek, amit a gyakorlatba is átvezetnek – mondta el Szentes Judit, a KaPI gyermek- és ifjúságvédelmi területének szakembere. A tervek szerint az itt szerzett tapasztalatokat felhasználva támogatják a többi, összesen 700 katolikus intézmény gyermekvédelmi munkáját.

A mintegy 100 szerzetesközösség együttműködését összefogó Magyarországi Szerzetesrendek Konferenciáinak elnöksége ismertette a 2021 januárjában elfogadott Emberi méltóság stratégiáját és annak megvalósítását. A stratégia nem szűkíti le a figyelmét egyedül a gyermekeket ért bántalmazások kezelésére, hanem azt célozza, hogy az emberi méltóságot tiszteletben tartó és védő szemlélet a szerzetesi közösségeket és intézményeket meghatározó kultúra alapvető eleme legyen – mondta el Rudan Mária projektvezető. A projekt előkészítő szakaszában specifikus gyermekvédelmi weboldalt hoztak létre, amely bejelentő felületként is szolgál, több szerzetesrendet segítettek gyermekvédelmi szabályzataik megalkotásában, valamint széles körben tartottak gyermekvédelmi képzéseket, emellett speciális szolgáltatásokat nyújtanak, és módszertani központot hoznak létre. Az Emberi méltóság projekthez kapcsolódóan a Don Bosco Szalézi Társasága szerzetesrend is bemutatta gyermekvédelmi célkitűzéseit.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében továbbfejlesztik a már korábban megkezdett gyermekvédelmi munkát. 2021-től a papi továbbképzésében is rendszeresítették a gyermek- és ifjúságvédelmi képzéseket, valamint a 2021/22 szemesztertől beillesztik a kispapok szemináriumi képzésébe is. Tovább bővítik a terápiás segítségnyújtás lehetőségeit, ennek érdekében az egyháztól független terápiás központtal kötöttek együttműködést. Emellett a Főegyházmegye munkatársai bekapcsolódnak a Szerzetesi Iroda Emberi méltóság projektjének műhelymunkáiba is – mondta el Gájer László.

A rendezvényen bemutatták a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban öt éve működő gyermekvédelmi rendszert. Ennek köszönhetően kiépült egy preventív szemléletű intézményi kultúra, amelyben a hibákat időben fel lehet ismerni ahhoz, hogy azok ne felerősödjenek, meggyökeresedjenek, hanem a továbblépés, a fejlődés irányába vezessenek. Tapasztalataikat széles körben igyekeznek megosztani, számos tanári karnak tartottak továbbképzést, több éve működnek együtt a Szerzetesi Irodával, valamint bekapcsolódtak a KaPI gyermekvédelmi munkájába is. „Hisszük, hogy a gyermekvédelemnek és tágabban: az emberi méltóság védelmének a területén szükség van a különböző intézmények együttműködésére, ami kölcsönös bátorítást, gazdagítást és közösséget eredményez – mondta Juhász-Laczik Albin, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója.

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt