2020. április 3. péntek

Napi homília – 2020. április 3.

Erdő Péter bíboros prímás elmélkedése

Nagyböjt 5. hetének pénteki olvasmányai egyrészt Jeremiás próféta könyvéből (Jer 20,10-13), másrészt a János evangéliumból valók (Jn 10,31-42). Jeremiás próféta arról beszél, hogy az igaz embert gyalázzák és üldözik azért, mert az Úr szavát hirdeti, de az Isten segítségét kérő prófétát az Úr meghallgatja, megszabadítja; tehát hálát ad azért a próféta, hogy Isten megszabadította őt az üldözőktől. Jézus esetében hasonló a helyzet: őt is meg akarják kövezni, mégpedig éppen azért, amit tanít, azért az üzenetért, amit Istentől hoz, hogy tudniillik ember létére – ahogy ők mondják – Istenné teszi magát (vö. Jn 10.33).

Az igazság az, hogy neki valóban ilyen isteni öntudata volt. Benedek pápának a Názáreti Jézusról szóló könyvében olvassuk, hogy nem csupán az első nemzedékeknek az imádata és tisztelete rajzolta meg Jézus alakját úgy, mint aki isteni vonásokkal rendelkezik, hanem maga Jézus volt az, aki olyan tekintéllyel beszélt és cselekedett. Sőt valóban ez volt a konfliktusnak a legfőbb oka, ami közte és a nép vallási vezetői között kialakult. Nem azért volt ellene a főpapok, mert úgy gondolták, hogy lázadóval állnak szemben, aki a római hatalom ellen fordul. Voltak abban a korban álmessiások és különböző vezérek, akik megpróbáltak a rómaiak ellen gerilla akciókat szervezni. Őket a főpapok általában soha nem ítélték el, azt gondolták, ha nem lesz szerencséjük, ha nem lesz sikerük, akkor legfeljebb majd a rómaiak fellépnek ellenük. Az emlékezet sokszor nemzeti hősként őrizte meg az alakjukat.

Jézus esetében más volt a helyzet. Neki nem a politikai hozzáállásával, hanem a tanításával, a személyes fellépésével volt az igazi probléma. Ez a probléma feszíti a János evangéliumot, feszíti ezeknek a napoknak a liturgiáját is, hiszen az ellentét egyre fokozódik, és a drámának a súlya abban áll, hogy valóban vagy Jézus Isteni tekintélyt tulajdonít magának, de nem Isten, vagy pedig valóban igaz az, hogy ő az Isten-ember, ő az egyetlen küldött, aki beteljesíti az összes ígéreteket. De ennek igazságát majd csak a húsvét fényében pillanthatjuk meg.

 A meghallgatás indítása innen!

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2020/1. szám
Esztergom-Budapest 2019/4. szám

Összes magazin

Új Ember bolt