2019. október 20. vasárnap

Hogyan lehet a plébánia missziós közösség

Egyházközségi képviselőtestületek alelnökeivel találkozott Erdő Péter bíboros

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye plébániai képviselőtestületeinek világi alelnökei, küldöttei találkoztak október 19-én Budapesten, a Magyar Szentek Plébániatemplom közösségi termében, hogy Erdő Péter bíboros közreműködésével megosszák gondolataikat a főegyházmegyét érintő kérdésekről, a plébániák megújulásával kapcsolatos folyamatokról, lehetőségekről.

Amint azt a főpásztor kiemelte, a jövő évi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés keretében megindult megújulási folyamatnak az egyes plébániákig is el kell jutnia. A papság részére meghirdetett program azonban intenzív és felelős munkát kíván az egyes helyi közösségektől is. Ehhez a munkához nyújt segítséget, egyfajta útmutatót Michael White és Tom Corcoran Újraépítve c. könyve, amely a szerzők tapasztalatait gyűjti egybe, s ezeket a tapasztalatokat közvetíti a világi hívők, a plébániai képviselőtestületek felé, hogy a helyi adottságok mérlegelése után megtalálják azokat a feladatokat, amik hozzájárulhatnak közösségük tényleges megújulásához. Céljuk, hogy – mint a kötet belső címlapján megfogalmazzák – „Ébresszük fel a hívőket. Érjük el az elveszetteket. Legyen fontos az Egyház”.

A könyv egy amerikai plébánia belső életéről szól. Az adottságok, a jogi keretek, a városépítészet adta lehetőségek nyilván csak az ottani világra jellemzőek, nálunk csak egyik-másik plébánián jelenthetnek megoldási lehetőséget. De nem is ezen, hanem a szemléleten van a hangsúly, azon, hogy miként lehet a plébánia missziós közösség – hangsúlyozta Erdő Péter. Tehát a plébánia nem csak egy kiszolgáló struktúra, ami ellátja a környezetében élők igényeit, hanem egy missziós közösség, aminek el kell juttatnia a keresztény tanúságtételt azokhoz az emberekhez is, akik távolabb állnak az egyháztól, akiket kevésbé érintett meg a keresztény tanítás. Keresni kell a kapcsolatteremtés lehetőségét, módját azoknak a megkeresztelt katolikusoknak a sokaságával, akik nem vagy csak nagyon ritkán lépik át a templom küszöbét. Fontos az is, hogy milyen élmény fogadja a templomba betérő embert... „Lehet, hogy bizonyos dolgokat nekünk is másképpen kell csinálnunk. Másképpen, de nem mást!” – emelte ki az egyházmegye főpásztora. „Természetesen az Egyház közössége is Isten népe. Krisztus tanítványainak közössége folyamatosan, megszakítás nélkül egy és ugyanaz. De megújulást igényel, hogy hogyan, milyen nyelvezettel szólunk a világ felé.”

A könyv alapján számos példát említett a bíboros. Például a plébánia felelős vezetői, élen a plébánossal, az adott helyzet áttekintése után, milyen tervet készítenek. De fontos megvizsgálni, hogy milyen gyakran járnak templomba az emberek, milyen a lakosság szociológiai összetétele, felekezeti, vallási megoszlása stb. Mindezek közös felmérése, átgondolása után lehet megfogalmazni a feladatokat, a megoldási lehetőségeket: hogyan kell fogadni a hívőket, gondosabban megszervezni a vasárnapi szentmiséket, milyen legyen a szertartás zenei szolgálata, milyenek legyenek a szentmisén kívüli programok... Az egész közösségnek az együttléte múlik pl. a vasárnapi prédikáció időtartamán, minőségén. A plébánosnak el kell döntenie, de nemcsak az ő dolga, hogy mire akarja megtanítani, s milyen cselekvésre szeretné buzdítani a hallgatóságot.

Az említett példákon, gondosan megvizsgálandó területeken kívül számos ötlet is felmerült a főpásztor előadása után következő egyházközségi bemutatón, amit Harmat Péter képviselőtestületi alelnök tartott, valamint azokon a kiscsoportos foglalkozásokon, ahol a képviselőtestületi alelnökök cserélték ki, majd számoltak be tapasztalataikról.

Szöveg és kép:

Keresztény Élet hetilap/Cser István

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2019/2. szám
Esztergom-Budapest 2019/1. szám

Összes magazin

Új Ember bolt