Isten hozta weblapunkon!
 

Beiktatták hivatalába Székely János szombathelyi megyéspüspököt

(Frissítve: 2017. július 8.)
  Beiktatták hivatalába szombaton Székely János szombathelyi megyéspüspököt, akit Ferenc pápa június 18-án nevezett ki az egyházmegye főpásztorává.

  A zsúfolásig megtelt Sarlós Boldogasszony-székesegyházban tartott szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek volt. A szertartáson a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia számos tagja mellett részt vett Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is.

  A beiktatáson Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius olvasta fel majd adta át Székely Jánosnak a kinevezéséről szóló pápai bullát, ezt követően az új megyéspüspök hivatalosan is elfoglalta az egy éve megüresedett szombathelyi püspöki széket.

  Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a szombathelyi egyházmegye korábbi püspöke levélben köszöntötte utódját.

  Székely János székfoglaló szentbeszédében arról szólt: a papi szolgálat célja, hogy segítsenek eljutni minden jóakaratú embernek a lét forrásához, a teremtő Istenhez, ezért is választotta püspöki jelmondatául Jézus szavait: "Omnes vivunt Ei", vagyis "Mindenki érte él". Kitért arra is, hogy püspökként legközvetlenebb munkatársait, az egyházmegye papjait, akiket kincseknek nevezett, szeretné megerősíteni, hogy örömteli, hiteles és teljes módon tudják megélni és gyakorolni papi szolgálatukat. Hozzáfűzte: mindent igyekszik majd megtenni a családokért, biztatva őket arra, hogy vállalják a házasság szentségét és bátran mondjanak igent a gyermekáldásra. Hangsúlyozta, hogy továbbra is fokozott figyelemmel kíván fordulni a szegények, a betegek, idősek, a szenvedők és a kitaszítottak felé és erre biztatja az egyházmegye közösségeit és minden hívő embert.

  Székely János még beiktatása előtt az MTI-nek elmondta: kiemelten fontosnak tartja a hitoktatást, az egyházi iskolákat, valamint azt is, hogy a plébániákon aktív, élő közösségi élet legyen, illetve támogatja és a "Szentlélek ajándékainak" tekinti az egyház által elismert lelkiségi mozgalmakat is, mint például a fokoláre, a cursillo, a karizmatikusok és a cserkészet.

  Az új megyéspüspök, aki 2015-től a Boldog Ceferino Roma Misszió vezetője a szentmisében saját nyelvükön szólt a megyében élő roma kisebbség tagjaihoz, de saját nyelvükön köszöntötte a német, horvát és szlovén nemzetiség tagjait is, a szentmise végén pedig a pápai és a magyar himnusz mellett felhangzott a cigány himnusz is.

Fotó: martinus.hu
Forrás: MTI


Erdő Péter bíboros köszöntötte Székely Jánost szombathelyi megyéspüspöki kinevezése alkalmából

(Frissítve: 2017. június 20.)
  Az alábbiakban közreadjuk a Főegyházmegye Székely János szombathelyi megyéspüspökké történt kinevezése kapcsán kiadott rendkívüli körlevelét.

  Örömmel közlöm az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papságával, hogy Őszentsége Ferenc pápa 2017. június 18-án Dr. Székely János segédpüspök urat a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki.

  Főegyházmegyénk egész közössége számára igen nagy kitüntetés ez a kinevezés, mely egyben Püspök atya eddigi eredményes szolgálatának, és a papság, a papnövendékek, a főiskolai hallgatók, valamint a hívek iránt tanúsított kiemelkedő lelkipásztori szeretetének elismerése is.

  Dr. Székely János püspök úr 1964. június 7-én született Budapesten. Szintén a Fővárosban szentelték pappá 1991. március 2-án. Lelkipásztori szolgálatát Érsekvadkerten kezdte, ahol 1991-től 1993-ig káplánként működött. Ezután főpásztora három évre Rómába küldte tanulmányainak folytatására. 1996 és 1998 között Budapest-Erzsébetvárosban plébános-helyettes, 1997-től a PPKE Hittudományi Karának docense is. 1998-tól 2001-ig Budapest-Széphalmon plébános, 1999 és 2001 között pedig Budapest-Pesthidegkút-Ófalut is ellátja. 2001-tól 2005-ig a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa, majd egy éven keresztül a Budapesti Örökimádás Templom igazgatója. 2006-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora és tanára, a Szent Adalbert Központ főigazgató-helyettese, ugyanazon intézmény kápolnájának igazgatója, valamint a Magyar Sion főszerkesztője is. Eközben 2006-tól 2007-ig Esztergomban a Szent Anna Plébánia felelős lelkipásztora is.

  2007. november 14-én XVI. Benedek pápa febiana-i címzetes püspökké és esztergom-budapesti segédpüspökké nevezte ki. 2008. január 5-én szenteltem püspökké az Esztergomi Bazilikában. 2007-től a Társadalmi-Oktatási-Kulturális Szakterület püspöki helynöke. 2014-től a főegyházmegyei cigánypasztoráció munkájának előmozdítása érdekében a Gát utcai Kaníziusz Szent Péter Templomot is igazgatja, majd 2015-től a főként Esztergomban és környékén élő roma hívek lelkipásztori ellátásának elősegítésére megalapított Boldog Ceferino Roma Misszió vezetője, személyi kvázi-plébánosi jogkörrel.

  Szívből kívánom, hogy Püspök úrnak az elmúlt közel egy évtized során főegyházmegyénkben segédpüspökként és püspöki helynökként szerzett tapasztalatai legyenek segítségére abban, hogy főpásztori munkáját Isten akarata szerint, egyházmegyéje javára eredményesen végezze. Kísérje egész Főegyházmegyénk imája és szolidáris szeretete Püspök atya új szolgálatát. Ehhez kérem számára Isten bőséges áldását és az Apostolok Királynőjének anyai oltalmát, valamint a Szombathelyi Egyházmegye védőszentjének, Tours-i Szent Márton püspöknek hathatós közbenjárását. Főpásztori szolgálata legyen élő tanúságtétel hitünkről. Erősítse meg papjaiban és híveiben keresztény létünk és papi szolgálatunk mély felismerését, Isten életadó szeretetének megtapasztalását, melyet jelmondata is kifejez: „Mindenki Érte él” (Lk 20,38).

Budapest, 2017. június 18-án,
Krisztus Szent Testének és Vérének Ünnepén

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek


Dr. Székely János püspök úr ünnepélyes beiktatására a Szombathelyi Székesegyházban 2017. július 8-án 10.30 órakor kezdődő ünnepi szentmisében kerül sor.


Dr. Székely János püspök atya üzenete a főegyházmegye közösségéhez

  Köszönetet mondok Bíboros atyának a belém helyezett bizalmáért, támogatásáért, azért a tágas világlátásért és egyházszeretetért, amit sugároz. Köszönöm segédpüspök társaim testvéri szeretetét, derűjét, imádságát. Köszönöm a paptestvérektől kapott rengeteg bátorítást, segítséget, jó példát. Köszönöm a világi keresztény testvéreim nagy-nagy szeretetét, amivel körbevettek. Származásom Egyházmegyéje mindig is forrás és inspiráló minta lesz a számomra. Kérem, imádkozzanak értem, hogy új küldetésemet Jó Pásztorunk, Krisztus, az Örök Főpap szándéka szerint tölthessem be.

Székely János
kinevezett szombathelyi megyéspüspök

Fotó: Lambert Attila (Székely János segédpüspök 2016. március 6-án
ezüstmiséjét ünnepelte a budapesti Margit körúti ferences templomban)
E.B.

Székely János a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke

(Frissítve: 2017. június 18.)
  A Szentatya, Ferenc pápa június 18-án Székely Jánost, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki, áthelyezve őt Febiana címzetes püspöki székéből és segédpüspöki hivatalából.

  Székely János 1964. június 7-én született Budapesten. Az érettségi után az Esztergomi Hittudományi Főiskola, majd Budapesten a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia hallgatója, majd 1987 és 1991 között a Cremisan-Betlehem-i Saint Paul’s Theological College növendéke. 1995-ben licenciátusi fokozatot szerzett Rómában a Pápai Biblikus Intézetben, majd elkezdte a doktori kurzust. 1997-ben szerzett PhD fokozatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.

  1991-ben szentelték diakónussá Jeruzsálemben, majd ugyanebben az évben részesült a papszentelésben. 1991 és 1993 között káplán Érsekvadkerten. Római tanulmányai után 1996 és 1998 között Budapesten a Rózsák terén plébános helyettes. 1998 és 2001 között plébános Budapest Széphalmon, 1999-től Hidegkúton is. 2001 és 2005 között spirituális a budapesti Központi Papnevelő Intézetben. 2005 és 2006 között a budapesti Örökimádás templom igazgatója. 2006 és 2007 között plébános Esztergomban a Szent Anna plébánián. 2006-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora. 2007. november 14-től az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Püspökké szentelése 2008. január 5-én volt Esztergomban.

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke, valamint tagja az Oktatási, a Hivatásgondozó és a Felnőttképzési Bizottságnak. 2010-től a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke.

Forrás: MKPKLevél a lapgazdának!