Isten hozta weblapunkon!
 

Budapest - Rózsafüzér Királynéja plébánia

Pesti-Középső Espereskerület

Cím: 1146 Thököly út 56.
Telefon: +36-30-884-7050
Email: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu
Weboldal: http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu

plébános: Nagy Károly pápai káplán, é. esperes,

Magyarok Nagyasszonya kápolnaigazgatóság

Budapest - Thököly út Rózsafüzér Királynéja plébániatemplom

Szent Domonkos szerzetesrendje Budán 1221-ben, Pesten 1230-ban telepedett meg. A tatárjárás, majd a török megszállás alatt a templom és a kolostor ismételten elpusztult. 1701-ben mindkettőt újjáépítették, de II. József elvette a rendtôl (1785). A dominikánusok 1903-ban telepedtek le ismét Budapesten, jelenlegi helyükön, a Thököly úton. 1905-ben nyilvános kápolnát nyitottak, majd ugyanitt felépült a hatalmas templom és zárda Hofhauser Antal tervei szerint Paulheim Ferenc kivitelezésében, a Rózsafüzér Királynéja tiszteletére (1912–15). 1915. október 3-án Csernoch János hercegprímás szentelte fel, mint a rózsafüzér ima országos szentélyét. A plébánia 1919-ben alakult az erzsébetvárosi plébániából. A templomban a háborús sérülések rendbehozatala után, 1977-ben került sor az új liturgikus tér kialakítására Perczel Dénes tervei szerint.
40 éves szünet után 1989. szeptember 1-től 2007. augusztus 1-ig ismét domonkos szerzetesek látták el a plébánia és templom szolgálatát. 2007. augusztusától a főegyházmegye biztosítja a szolgálatot.
A templom egy magasabb és egy alacsonyabb toronnyal rendelkezô, félkörös apszissal ellátott, latinkereszt alaprajzú, egyhajós, 4000 ember befogadására képes csarnoktemplom. Hossza 47 m, szélessége 30 m, magassága 22 m, tornya 67 m magas. Möller István tervezte a carrarai márványból faragott fôoltárt, amelyen a Rózsafüzér Királynéja látható a kis Jézussal, balra Szent Domonkos, amint átveszi a szentolvasót, jobbra Sienai Szent Katalin, lejjebb külön fülkében Szent V. Pius pápa és Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító szobra áll. A két kis mellékoltáron álló Jézus Szíve és Szent József szobor Ligeti Lajos műve. A kereszthajó oltárait az Árpád-házi Szent Margit és Szent Domonkos oltárokat Petrovácz Gyula tervezte. Fölöttük Kontuly Béla 1940-es években készült freskói láthatók: a szent királyleány és a rendalapító életébôl vett jeleneteket ábrázolnak. Ugyancsak a két szent életébôl látunk jeleneteket a freskókba foglalt üvegablakokon is. A színes üvegablakok Róth Miksa művei, a szentélyben a hét szentség, a hajóban ó- és újszövetségi jeleneteket mutatnak be. Az orgonakarzat alatt álló Pieta-t Antal Károly, Páduai Szent Antal szobrát Krausz I. készítette.
A bejárat melletti hatalmas feszület a „tiroli kereszt”, amelyet tiroliak hoztak ajándékba 1930-ban gyalog a vállukon. Ez a kereszt ékesítette a Szentatya 1991-ben, a Hôsök terén tartott szentmiséjének oltárát.
Az 1997-ben keletkezett tűz hatalmas károkat tett a templomban.
A templom kincse Árpád-házi Szent Margit csontereklyéje, Csernoch János ajándéka. Orgonáját a pécsi Angster cég készítette.


Búcsú: október 7. és október első vasárnapja.
Anyakönyvek: 1919-től.

Magyarok Nagyasszonya kápolnaigazgatóság
1071 Bp. Damjanich u. 50.
Kápolnaigazgató: a plébánia látja el.

Levél a lapgazdának!