Budapest-Rómaifürdői Karácsonyi Kis Jézus Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1031 Budapest, Zaránd u. 35.
Telefon: 1/368-6308
E-mail: rompleb@gmail.com
Weboldal: http://romai.plebania.hu
Anyakönyvek: 1919-től, a korábbiak a Bp.-Óbudai Főplébánián
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Őrtorony u. – Királyok u. – Kolozsvári u. – Zrínyi u. – Pozsonyi u. – Halastó u. – Kalászi u. – Czetz János köz – Határ u. – Határ u. vonala – Aranyhegyi u. – Újpest vm.–Üröm vm. vasútvonal
Területi beosztás: Óbudai Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Schunk János

Plébániatemplom

Címe: 1031 Budapest, Zaránd u. 35.
Búcsú: december 25.
Szentségimádás: április 12. és december 29.

Történet

A területén fakadó forrásokat már a rómaiak is ismerték. Innen látták el aquaeductuson vízzel Aquincumot. Mátyás király idejében kórház állt itt. A forrásokból táplált patak lôpormalmokat hajtott. A középkorban Pázmándok néven királyi birtok. Az elsô világháború után benépesül a vidék. Az itt tanító hitoktatók látják el a híveket, akik lelkes összefogással megvásárolják a Zaránd u. 35. sz. alatti telket és a rajta levô épületet. Ebbôl alakítják ki 1918-ban a kápolnát (87 m2) és a lelkészlakot. 1919-ben az óbudai fôplébánia területébôl kihasítva plébániai rangra emelik. 1935-tôl azonban terület elcsatolás miatt plébániai rangját elveszítve, önálló lelkészségként szerepel 1996-ig, amikortól ismét plébánia. 1989-ben a hívek lebontva a kápolnát, helyén új templomot építenek (200 m2). 

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt