2018. március 13. kedd

Triduum a Szent István-bazilikában

Március 18-19-20-án este a 18 órakor kezdődő szentmisékben Gájer László érseki titkár nagyböjti lelkigyakorlatot, triduumot tart a főtemplomban. A lelkigyakorlat témája a HIT.

Az elmélkedések a szentmisében, a szentbeszédben hangzanak el.

- Első este, vasárnap a hitről, annak természetéről, személyes hitbeli döntésünkről lesz szó.

- Ezt követően második este, hétfőn a hittel kapcsolatos kételyekről elmélkedünk.

- Míg a harmadik este, kedden már a hit hirdetéséről, az apostoli lelkület kimunkálásáról faggatjuk a lelkigyakorlaton bennünket tanító Szentlelket.

A felkészüléshez vezérgondolatként Szent II. János Pál pápa szavait ajánljuk:

„Az Egyház a következőt vallja: »Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia«. Ezt vallja az Egyház évszázadok óta mindazokkal együtt, akik vele együtt hisznek. Mindazokkal együtt, akiknek az Atya kinyilatkoztatta a Fiát a Szentlélek által, mint ahogy a Fiú kinyilatkoztatta nekik az Atyát a Szentlélek által (vö. Mt 11, 25-27).

Ez a felismerés végleges; vagy elfogadja az ember, vagy elutasítja. El lehet fogadni, s akkor az ember vallja Istent, a Mindenható Atyát, Mennynek és Földnek Teremtőjét és Jézus Krisztust, az Ő egyszülött Fiát és a Szentlelket, aki Úr és életet ad. Vagy pedig el lehet ezt az egészet utasítani, s nagy hangon hirdetni, hogy »Istennek nincs Fia«, »Jézus Krisztus nem Isten Fia, hanem csak egy a próféták közül, s bár nem az utolsó, mégis csak egy ember«.
Kell csodálkoznunk ezeken a nézeteken, amikor tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban még Péter is küzdött nehézségekkel?” /Átlépni a remény küszöbén, 35./

Szeretettel hívunk mindenkit, aki nagyböjtben Jézus Krisztushoz szeretne közelebb kerülni és eltökélt a szívében személyes hite megújítására.

 

EB

 

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2018/3. szám
Esztergom-Budapest 2018/2. szám

Összes magazin

Új Ember bolt