Belvárosi Szent Mihály Templomigazgatóság

Képgaléria
Templomigazgatóság

Cím: 1056 Budapest, Váci utca 47/c
Telefon: 1/337-8116
E-mail: szentmihalytig@gmail.com
Weboldal: http://www.szentmihalytemplom.hu
Területi beosztás: Pesti-Belső Espereskerület
Területileg illetékes plébánia: Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia

Templom

Címe: 1056 Budapest, Váci utca 47/b.
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: szeptember 29.
Szentségimádás: április 26. és június 21.

Történet

A jelenlegi Belvárosi Szent Mihály-templom története a pesti domonkos rendházhoz kapcsolódik. A középkori Pest egyik legjelentősebb kolostorát, a domonkosokét, 1230 körül alapították. A kolostor és a hozzá tartozó nagy kert pontos helyét nem ismerjük, az azonban bizonyos, hogy Pest déli részén helyezkedett el. A tatárdúlás (1241) után a lerombolt kolostor és templom új helyen épült fel. Jelentőségét mutatja, hogy 1308-ban a domonkosok telkén gyűltek össze a Károly Róbertet királlyá választó országgyűlés résztvevői. 1541-ben a törökök elől a szerzetesek elmenekültek, az elnéptelenedett zárdát és a templomot lerombolták.

A domonkosok a török kiűzése után, 1699-ben tértek vissza Pestre. A jelenlegi helyen új templomuk és kolostoruk részére öt telket vásároltak. A templom építése három szakaszban zajlott. 1700-1716 között ideiglenes kápolnát emeltek, amely azonban leégett. 1720-1730 között a szerény külsejű kolostor és a kápolna párhuzamosan, lassan épült, és 1730-tól vált használhatóvá. 1745-1765 között készült el a homlokzat, a torony, a sekrestye és a papi kórus.

A homlokzat Madonna-szobrának (1749) alkotója Donner köréhez kapcsolható. 1755-ben került a két oldalfülkébe a Hebenstreit Józsefnek tulajdonítható Szent Domonkos- és Aquinói Szent Tamás-szobor.

1784-ben II. József feloszlatta a domonkosok pesti konventjét, helyükre átmenetileg pálosokat telepített (1785-1786), majd 1787-ben az angolkisasszonyok tanító rendjének adta át. Az angolkisasszonyok a szomszédos épületükben 1950-ig folyamatosan leányiskolákat működtettek. 1950-1998 között a rendházban egészségügyi iskola kapott helyet, ma újra a nővérek lakják. Általános iskolájukat és gimnáziumukat újjászervezték. A templom 1950 óta a Esztergomi Főegyházmegye önálló templomigazgatóságaként működik. A templom az 1997. évi LIV. törvény alapján 15476. törzsszám alatt I. kategóriába sorolt műemlék.

Az 1838-as nagy pesti árvíz idején az épületben két méter magasan állt a víz. 1892-ben belső felújításokat végeztek. Ennek során mozaikpadlót raktak, üvegajtókat állítottak be, a falak és a mennyezet festését is javították, de nem a régi teljes helyreállításával, hanem egyszerűsítésekkel és módosításokkal. 1933-1934-ben Lohr Ferenc javította a freskókat. 1964-1968-ban külső-belső felújítást végeztek, melynek során a templom mennyezet- és falképeit lemeszelték. 1997-1998-ban teljes külső felújítást végeztek, a toronyba óra került.

1999-2006 között történt a szentély mennyezetfreskóinak és oldalfalainak felújítása, valamint barokk ablak került a régi helyére. A szentély már eredeti szépségében látható, a hajó freskói még szürke meszelés alatt várják a feltárást és felújítást. A sekrestye XVIII. századi díszítő festésének helyreállítása 2006-ban kezdődött meg, 2007-ben e helyiség is új, barokk ablakot kapott. 2006-ban barokk szembemiséző oltár készült, és megújult a Szent Rita-kápolna. A templom alatt 1995-től urnatemető üzemel, amely 2005-2006-ban új teremmel bővült.

A templomban tartják miséiket a budapesti horvát ajkú hívek. Heti rendszerességgel tart itt imaórát az Emmánuell és a Sant’ Egidio-közösség. 2004-től itt szolgál a liturgiákon a Liszt Ferenc kórus. A templom számos egyházzenei hangverseny rendezője és színhelye.

 

Fotó: Thaler Tamás


Adó 1%-a, Katolikus Egyház

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2021/1. szám
Esztergom-Budapest 2020/4. szám

Összes magazin

Partnereink

Új Ember bolt