Isten hozta weblapunkon!
 

Szentbeszéd Józsefvárosban, Szent József ünnepén

2017. március 19-én

Erdő Péter
bíboros, prímás
esztergom-budapesti érsek

(Mt 1,16.18-21.24a)

Krisztusban Kedves Testvérek!

  Nagyböjt 3. vasárnapja van, de a mai napon ünnepeljük templomunk védőszentjét, Szent Józsefet is. Ezért a bűnbánati időszakhoz és lelki megújulásunkhoz az ő példájából merítünk segítséget. Örömmel áldjuk meg a szentmise után a felújított plébániaépületet is. Köszönet illeti mindazokat, akik munkájukkal, áldozatvállalásukkal, támogatásukkal mindezt lehetővé tették. Legyen a külső megújulás lelki és közösségi újjászületésünk eszköze és kifejezője is!

  Szent Máté evangéliumából hallottuk Szent József álmának a történetet. Szent József, aki meghallja az eljegyzés után, de még az esküvő előtt, hogy jegyese gyermeket vár, érthetően meglepődik. S ez a meglepődés elbizonytalanodást vált ki benne. „Igaz ember” volt – mondja róla a Szentírás. Érezzük, hogy nagyon szerette Máriát. Nem akart semmiféle különleges botrányos esetet előidézni, hát titokban akarta elbocsátani a jegyesét. De nem pusztán a szeretet és a megértés adott neki ennél jobb tanácsot. Nem pusztán annyira jóságos ember volt, hogy inkább mégis megtartották az esküvőt. Itt valami több történt. Ahogyan Jézusnak a fogantatása és a születése is az üdvözítő isteni tervnek a csodája, úgy szólt bele – a Szentírás szerint – József életébe is az Isten. Külön és közvetlenül szól hozzá, hogy megértse ami történik. Hiszen az életét meghatározza majd, hogy odaveszi maga mellé feleségül Máriát. Feleségül azt, akinek a gyermeke Isten Fia lesz, nem az övé, de akinek ő ad nevet. Hiszen pontosan mondja a Szentírás, akit majd „Jézusnak nevezel”. A gyereknek nevet adni a régi zsidóknál az apa joga volt. Tehát az üdvözítő tervben Józsefnek az volt a szerepe, hogy vállalja a törvény előtt, hogy ő a családfő, az ő neve, az ő jogi helyzete alapján lép be Izrael közösségébe Jézus. És ez nem kis dolog. Mert tudjuk, hogy Jézus családfáját maga az Újszövetség Szent Józsefre vezeti vissza. Teljes joggal, mert a törvény szerinti származás az apai ágon történt, és aki egyszer apának számított, az határozta meg, milyen nemzetségbe, milyen ősök közé tartozik a gyermeke. József zavara tehát főként arra vonatkozik, hogy mi lesz az ő szerepe Isten titokzatos tervében. De az angyal üzenete nyomán József elfogadja ezt a feladatot, ugyanúgy, mint Mária elfogadta előtte: „Legyen úgy, ahogy az angyal mondja” – felelte Mária. „Legyen úgy, ahogyan az Isten üzeni” – ez József válasza. És magához veszi Máriát. Ekkor jön létre a Szent Család, József igenje nyomán. A születés pillanata majd ennek a nyilvánvaló és ünnepélyes megpecsételése lesz. De itt két embernek az engedelmessége folytán jön létre az a közösség, mely otthont ad az emberré születő Isten Fiának.

  József álma tehát Isten népének és a megváltott emberiségnek a jövőjéről szól. Hiszen Jézus lesz az, aki a népet megváltja bűneitől. Ő lesz az, aki minden ember számára megnyitja az utat az Istennel való találkozásra és az örök boldogságra.

  Az emberi közösségnek tehát, különösen pedig az egyházi közösségnek az az igazi alapja, hogy mi mindnyájan hittel és bizalommal elfogadjuk Isten akaratát. Együttműködünk tervében. Vállaljuk keresztény küldetésünket, hogy továbbadjuk Krisztus örömhírét családunkban, közvetlen környezetünkben. Gondoskodunk a fiatalok vallásos neveléséről, segítjük, hogy részt vegyenek a hitoktatásban és a keresztény közösség életében, hogy időben felkészüljenek a szentségekre, az elsőáldozásra és a bérmálásra. Így kerülnek különös, közvetlen kegyelmi kapcsolatba Jézus Krisztussal és a Szentháromsággal. Ez pedig – bármilyen fiatal korban éli is át az ember – olyan tapasztalat, ami meghatározza az életünket. Segítsük elő tehát mi is Szent József példáját követve Isten üdvözítő tervének bontakozását! De ne álljunk meg közvetlen környezetünknél, hanem mutassuk fel hitünk örömét a távolabb állók előtt is! Erre nagyszerű alkalom, ha helytállunk a hétköznapi munkában és az emberi élet minden helyzetében. Erre lesz kiváló lehetőség a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is, amelyre plébániáinkon lelkesen és örömmel kell felkészülni. Idén pünkösdhétfőn, a Karizmák Ünnepén fogjuk átadni a missziós küldötteknek a megbízást, hogy hírnökök módjára járják a plébániákat és segítsék imával és munkával a felkészülést. Adja Isten, hogy plébániai közösségünk minden tagja átélje ennek a megújulásnak az örömét és erejét!

 Szent József, könyörögj értünk!

Ámen.

Vissza a listához!


Levél a lapgazdának!