Isten hozta weblapunkon!
 

Ferenc pápa és Erdő Péter bíboros, prímás imaszándékai 2017-benErdő Péter bíboros, prímás:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.Ferenc pápa:

október:

  A munkavállalókért, hogy biztosítva legyen számukra a tisztelet és jogaik védelme, s a munkanélküliek kaphassanak lehetőséget a részvételre a közjó építésében.

szeptember:

  Plébániáinkért, hogy missziós lelkülettől vezérelve a hit továbbadásának és a szeretetről való tanúságtételnek a helyei legyenek.

augusztus:

  Korunk művészeiért, hogy tehetségükkel mindenkinek segítsenek felfedezni a teremtett világ szépségét.

július:

  Azokért a testvéreinkért, akik eltávolodtak a hittől, hogy imádságunk és evangéliumi tanúságtételünk által felfedezhessék az irgalmas Úr közelségét és a keresztény élet szépségét.

június:

  A nemzetek vezetőiért, hogy tudatosan tegyenek azért, hogy megszűnjön a fegyverkereskedelem, amely sok ártatlan áldozatba kerül.

május:

  Az afrikai keresztényekért, hogy a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke prófétai tanúságtételét tegyék, az irgalmas Jézust utánozva.

április:

  A fiatalokért, hogy képesek legyenek a saját meghívásukra nagylelkű választ adni, komolyan elgondolva annak lehetőségét is, hogy az Úrnak szenteljék magukat a papságban vagy a szerzetesi életben.

március:

  Az üldözött keresztényekért, hogy megtapasztalhassák az egész Egyház támogatását az imádságban, és az anyagiakban nyújtott segítség által.

február:

  Azokért, akik megpróbáltatások között élnek, főként a szegényekért, a menekültekért, a kitaszítottakért, hogy befogadásra és támaszra találjanak közösségeinkben.

január:

  Hogy minden keresztény, az Úr tanítását hűségesen követve, mozdítsa elő az imádság és a testvéri szeretet által az Egyház teljes közösségének helyreállítását, és járuljon hozzá az emberiség mai kihívásainak megválaszolásához.
A korábbi évek imaszándékai is megtekinthetők!

Évszám kiválasztása:    Levél a lapgazdának!