Isten hozta weblapunkon!
 

Erdő Péter bíboros találkozása Bartholomaiosz ökumenikus pátriárkával

(Frissítve: 2017. március 10.)
  Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka meghívására március 4-én Isztambulba utazott Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. A főpásztor visszaérkezése után a Magyar Katolikus Rádiónak az alábbi nyilatkozatot adta.

  – Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának küldöttségével hárman utaztunk Isztambulba. Egyrészt Bartholomaiosz pátriárka hívott meg minket, hogy vegyünk részt az ortodoxia ünnepén a pátriárkai székesegyházban a liturgián, ahol püspököt is szentelt, mégpedig New York számára. Utána alkalmunk volt megbeszélést folytatni vele, később pedig meglátogattuk a városban lévő katolikus közösségeket is: egyrészt a minoriták Szent Antal-templomát, másrészt pedig meglátogattuk a székesegyházat is. Részben a helyi püspökkel, részint pedig az iszkenderi apostoli vikárius úrral tudtunk megbeszéléseket folytatni, aki most éppen Isztambulban tartózkodott. Velünk volt egyébként a program nagy részében a török püspöki kar elnöke, Zekian érsek úr is, aki a törökországi örmény katolikus közösségnek a feje.

  Ez utóbbi találkozások kifejezetten katolikus közegben történtek. Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka viszont az ortodoxiának a pátriárkája, az ő pátriárkátussága miként jelent egyetemességet? Ez primus inter pares-t jelent a többi ortodox egyházi vezető között?

 
– Igen. Nem csak a többi patriarkátus, de a többi önálló egyház, például a ciprusi és más nem pátriárkával, de önálló prímással rendelkező egyházak felett joghatósága nincsen, viszont például ő az, aki összehívta a pánortodox szinódust. És ő az, aki a tiszteletbeli elsőséget gyakorolja. Ezért nagyon fontos a szerepe például a katolikus-ortodox fórumnak a szervezésében is, amit Európában most már jó pár éve rendszeresen megrendezünk. Ez a folyamat pedig folytatódik tovább, és ennek a témáját, ennek a színhelyét is, pontosítani fogjuk. Az ő szava, az ő jelenléte és részvétele szimbolikus garanciát jelent a többi ortodox egyház számára és bátorítást a részvételre.

  Ez a katolikus-ortodox fórum legutóbb Párizsban volt. Ezen részt vett bíboros úr, de ettől független, hogy a kapcsolataink Bartholomaiosszal és az ortodoxiával kiválóak, mondhatjuk ezt a Magyar Katolikus Egyház vonatkozásában.

 
– A Magyar Katolikus Egyház vonatkozásában különösen, hiszen ő az, aki 2000-ben a Szent István-bazilika előtt az ortodox egyház számára is szentté avatta Szent István királyunkat, és többször is járt Magyarországon, s mindig a legnagyobb barátsággal és szeretettel viseltetett a magyar egyház iránt. Egyébként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem díszdoktora is. Most nyáron is várjuk őt szeretettel, és bízunk benne, hogy részt tud venni az augusztus 20-i Szent István ünnepségeken is. Egyébként az egyetemes patriarkátus Budapesten kapott egy olyan nagyon szép ingatlant, amely valószínűleg méltó jelenlétet tesz lehetővé számukra vallási és kulturális értelemben egyaránt.

  Ez az augusztus 20-ai, Szent István napi vendégeskedés a pátriárka részéről egy mostani friss meghívás eredménye, amelyet bíboros úr adott át neki?

  – Nem, az ő nyilatkozata volt, hogy ez egy alkalmas időpont lehet. Ha formális meghívás is érkezik, az meg fogja ezt erősíteni. Egyébként állami részről is nyilvánvalóan tárgyalásokat kívánnak vele folytatni, vagy pedig éppen az ingatlan átadása körül szeretnének találkozni. Gondolom, hogy ezért kell az időpontot velük is egyeztetni.

  Amikor ökumenéről beszélünk, – bár ő ökumenikus pátriárka – mégis kevésbé az ortodoxiára, mint inkább a protestáns egyházakkal folytatott együttműködésre, tárgyalásokra gondolunk. De tágabb értelemben ezek a gesztusok, ezek a találkozások is valamiképpen hozzájárulhatnak a keresztény egység reményéhez?

  – A reményéhez is, meg az építéséhez is. Ugyanakkor azonban tudjuk azt, hogy ez nem pusztán emberi mű. Mi kötelesek vagyunk fáradozni érte, de ha megvalósul, az a Szentlélek ajándéka lesz. Tehát nem lehet egy menetrendet felállítani és azt mondani, hogy ekkorra pedig ezt és ezt fogjuk elérni. Úgy hogy azt hiszem, hogy itt a testvéri szeretet és a bizalom az erősödése és fejlődése legalább olyan fontos, mint a teológiai párbeszéd. Egyébként éppen katolikus és ortodox részről a teológiai álláspontok rendkívül közel állnak egymáshoz.


Forrás: Keresztény Élet Portál


Erdő Péter bíboros Isztambulba látogatott

Erdő Péter(Frissítve: 2017. március 8.)
  Erdő Péter bíboros, prímás március 4-én, szombat este Törökországba utazott, Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka meghívására. Vasárnap részt vett a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarkátus püspökszentelésén.

  A látogatás kapcsán a Magyar Katolikus Rádió az ökumenéről is kérdezte Erdő Péter bíborost, aki elmondta, hogy ezek a látogatások hozzájárulnak a keresztény egység építéséhez. Ez az egység nem pusztán emberi mű – tette hozzá –, kötelesek vagyunk fáradozni érte, de ha megvalósul, az a Szentlélek ajándéka lesz. A testvéri szeretet, a bizalom erősödése és fejlődése legalább olyan fontos, mint a teológiai párbeszéd – hangsúlyozta, és elmondta, hogy katolikus és ortodox viszonylatban a teológiai álláspontok rendkívül közel állnak egymáshoz.

  Bartholomaiosz pátriárka március 5-én New York számára szentelt püspököt. A Fanar városrészben található Szent György-székesegyházban bemutatott szent liturgián jelen volt Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnöke, akit 2016 októberében választottak meg a magyar prímás utódjául a kontinentális szervezet élére valamint Duarte da Cunha érsek, a CCEE főtitikára is. Erdő Péter

  A szertartás után Bartholomaiosz pátriárka fogadta Angelo Bagnasco és Erdő Péter bíborosokat. Utalt arra, hogy az Európai Katolikus Püspöki Konferenciák tanácsával való együttműködésből, különösen az Európai Katolikus-Ortodox Fórum tanácskozásaiból jó eredmények származtak, és kifejezte, hogy továbbra is szívesen dolgozik együtt az új elnökkel. “Nagy bátorságot és ösztönzést merítünk ebből az együttműködésből. Egyházaink ma – sokkal inkább, mint valaha – arra kapnak meghívást, hogy védjék meg a keresztény értékeket, és együtt álljanak meg az előzmények nélküli kihívásokkal, a kereszténységet fenyegető veszélyekkel szemben” – jelentette ki a pátriárka. Hozzátette, hogy hidakat kell építeni és az evangelizáció új formáit kell felfedezni Európa számára.

  A találkozón közös döntés született arról, hogy 2018-ban megrendezik az Európai Katolikus-Ortodox Fórum nyolcadik tanácskozását. Vasárnap este a delegáció találkozott a török püspöki konferencia elnökével Lévon Zékiyan érsekkel, az isztambuli örmény katolikus egyház vezetőjével.

  A konstantinápolyi ortodox egyház az öt nagy patriarkátus egyike, tiszteletbeli elsőséget élvez az ortodox egyházak között. Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka többször járt hazánkban. Az egyházi vezető 2000. augusztus 20-án Budapestre látogatott Magyarország millenniumi éve alkalmából. Ekkor a Szent István-bazilika előtti téren az ortodox egyház is szentként ismerte el államalapító királyunkat. A következő esztendőben az ökumenikus pátriárkát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara díszdoktorrá avatta. Ebben az időszakban főpásztorunk állt rektorként az intézmény élén.

  Erdő Péter bíboros a CCEE elnökeként Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka meghívására 2007. április 18–20. között hivatalos látogatást tett Isztambulban. A pátriárkával folytatott megbeszélésének témája a katolikus és ortodox keresztények közti kapcsolatok fejlesztése, valamint az alapvető emberi és keresztény értékek európai képviselete volt. Szót váltottak a nagyvárosokban tartott missziók modern tapasztalatairól is. Erdő Péter

  A CCEE és az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) vegyes bizottságát 2010. március 10-én magánkihallgatáson fogadta Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka Isztambulban. A CCEE küldöttségét a magyar bíboros, prímás vezette. A 2014. március 3-án hivatalos látogatásra hazánkba érkező Bartholomaiosz pátriárkát itt-tartózkodásának első napján vendégül látták a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a testület székházában, ahol Erdő Péter köszöntötte az ortodox egyházfőt. A magyar kormány 2014-ben írt alá megállapodást a magyarországi ortodox egyházakkal, amelyben hazánk elismeri és nagyra értékeli az ortodox hagyományt, amely évszázadok óta szerves része történelmünknek. Áder János államfő és Bartholomaiosz pátriárka két évvel ezelőtti isztambuli találkozóján az egyházi vezető elismerően szólt a 2014-ben aláírt megállapodásról. Magyarországon egyébként a 2011-es népszámlálás adatai szerint 15 ezren vallották magukat az ortodox egyházhoz tartozónak.

Fotó: CCEE titkársága
Forrás: Magyar Katolikus Rádió, E.B., Magyar KurírLevél a lapgazdának!