Isten hozta weblapunkon!
 

Miért Csak Egyet?

(Frissítve: 2017. március 6.)
  A „Csak Egyet” Szolgálat segítőközpontjának megnyitását több mint két év imádság, tervezés és munka előzte meg. Az a cél lebegett az alapítók előtt, hogy a mai, elidegenedett hajléktalanellátó rendszerben létrehozzanak egy olyan intézményt, ahol személyes, egyénnek szóló szeretet veszi körül a betérő rászoruló embert, ahol közvetíthető számára az a személyes törődés és odafigyelés, amivel maga az Isten szereti őt. Őt, a megismételhetetlen embert, az egyedit, csak őt, személyre szólóan, csak azt az egyet ...

  Égnek már a gyertyák. Budapesten, az Izabella utcai Csak Egyet Szolgálatnál kicsiny kör ül az asztalnál, közös imádságra készülnek. Negyvenes cigányasszony, idősebb, magyar, enyhén fogyatékos férfi, egy negyven körüli, fiatalosan öltöző művész külsejű úriember hosszú hajjal, két szerzetesnő különböző közösségekből, és kissé szakadt cigány fiatalok (vélhetően egykori állami gondozottak). Mindannyian egy körben, egymás mellett. Sanyi is itt van, most először, mint mondja – ő is egyike ezeknek a fiataloknak. Tegnap, meséli, amikor imádkoztak érte a központ munkatársai, valami erő járta át… azért jött ma is. Itt van Tomi is. Ő a melegedő egyik állandó munkatársa, a kis imakörben a dicsőítés egyik vezetője, valamikor maga is ózdi kábszeres. Már tizenhárom éve megtért, elhagyta a bűnös életét, megszabadult, és ma már példás családapa, misszióvezető munkatárs az Új Jeruzsálem Katolikus Közösségben.

  Gitározni kezd. Egyszerű hangon, de meggyőző, tüzes lelkülettel énekel egy-két karizmatikus dalt, aki tud, bekapcsolódik. Persze, főleg a szerzetesnővérek és a segítők énekelnek. De lassanként leereszkedik Isten jelenléte a kis közösségre (mindig megjelenik, ahol Őt szólítják) és az emberek az asztal körül megérzik ezt. Az élettől barázdált, gondterhelt arcokat béke járja át, egyesek behunyt szemmel adják át magukat ennek az ünnepnek – maga Isten jött el közénk! Ez a rendszeres Bibliaóra a tulajdonképpeni csúcspontja a Csak Egyet Szolgálat tevékenységének, itt teljesedik ki az intézmény fő profilja: hirdetni Isten Országát a szegényeknek!

  És milyen szépen kiteljesedik! Géza, a harmincas férfi veszi át a szót. A sportos külsejű, baseball sapkát hordó, átlagos külsejű fiatalemberről senki nem gondolná, hogy négy gyereket nevel és keresztény közösséget vezet,. Megtérése előtt drogdíler, a nyócker egyik jól ismert alvilági figurája volt. („Mindig óvatosan mentem az utcán, mert meg akartak verni a hétkerben, a nyóckerben… soha nem tudtam, ki van a nyomomban” – meséli.) Egy kerületi Alpha kurzuson tért meg, és az Úr Jézusnak ajánlotta az életét. Az Úr megszabadította a kábítószertől és megtisztította a bűn nyomorából. Mára rendezett életet él, sokunk számára ma is példája Isten végtelen irgalmának. Tanúságtételében most is erről beszél, de figyelmeztet a döntés fontosságára és a rendelkezésre álló időnk végességére is.

  Ahogy beszél, a Lélek sugárzik az arcáról. Mintha Isten szólna általa... Érzem ezt én, érzik a szerzetesek (egyikük be is hunyja a szemét, úgy hallgatja). Mindannyian érezzük Jézus jelenlétét: Ő az, Aki hív, Ő gyűjti össze a népét, itt ebben a pincehelyiségben is.

  Ez a lényege az itt folyó munkának. Alapítói szerint Isten maga helyezte a szívükbe egy olyan intézmény létrehozásának tervét, ahol a rászorultak hallhatnak az Ő szeretetéről, és ahol egyéb szükségleteikben is magas szinten igyekeznek segíteni. Magas szinten, szeretettel, de főleg: egyénre szabottan. Innen a név is: Csak Egyet. Azt a személyt tekinteni, aki előttük áll, azt az egyet, Isten képmását, szeretett teremtményét, csak azt az egyet...

  Ebben a szellemben folyik itt szakemberek vezetésével a szociális munka, a mentálhigiénés segítés, a napi kétszáz adag reggeli és ebéd kiosztása, a megfelelő ruha kiadása… Lehetőség van a hit megismerésére és elmélyítésére a Bibliaórán. Van amikor keresztény filmeket vetítenek, önsegítő és kézügyesség-fejlesztő szakkört tartanak fenn elsősorban szenvedélybeteg fiataloknak, de a hangsúly mindig a szeretetteljes elfogadáson van, az egyénre szabott, személyes szereteten – hiszen Isten is így szeret bennünket.

  A Bibliakör létszáma közben megnövekedett. Későn jövők, menet közben csatlakozók ülnek be a körbe, de az is nyilvánvaló, hogy a többi asztalnál is sokan figyelnek. Az összejövetelt záró utolsó ének alatt, Jézus szelíd, de határozott jelenlétében mód nyílik arra, hogy aki akarja, felajánlja az életét az Úrnak. Majdnem mindenki elmondja az ezzel kapcsolatos felajánló imát.

  Gyönyörű látvány ez! Kárpótlás az itt dolgozóknak is a számos kudarcért, csalódásért, amiket munkájuk során itt átélnek. Megtört, meggyötört embereket látunk, amint Isten hívására eljönnek, leülnek, megpihennek itt. Ő pedig el is jön hozzájuk. S ahogy megígérte, Maga szolgál nekik...

  Talán így is lehetne summázni az itt folyó munkát: a Csak Egyet munkatársai a szeretetükkel, mosolyukkal, a segítségnyújtás lehetőségeinek alapos körüljárásával, sokoldalúságával mindvégig Isten jelenlétét igyekeznek megélni és megjeleníteni. Az Ő szeretete az, amelyet segítségül hívnak közös imádságban minden reggel, mielőtt szolgálatukat elkezdik, s az Ő szeretete az, amitől az ide betérők úgy érzik: valami különleges történik itt. Ez a magyarázata annak is, hogy számos fiatal -- egyetemisták és már dolgozók -- jelentkeznek ide önkéntesnek, kenyeret vágni, ruhát osztani, angolórát tartani...

  Érzik itt a mennyei támogatást akkor is, amikor a szükség idején gyakran csodás módon anyagiakban is megmutatkozik közöttük Isten gondviselése. Ő tartja fenn és táplálja a nagyváros közepén a szeretetnek ezt a kis oázisát. Ahogy Jézus mondja: „Jöjjetek, nézzétek meg!”

Barta György/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye


A „Csak Egyet” Szolgálat (Bp., VI. Király u. 98/a; honlap: www.csakegyet.hu; email: csakegyet@gmail.com) egyházi fenntartású szociális intézmény, amely Isten gondviselése alapján és elhivatott emberek lelkesedése által működik. Fenntartója az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség, amelynek 1996 óta zajló missziós szolgálata mindig is számos hajléktalant és rászoruló embert vonzott. Kezdettől fogva természetes volt számukra, hogy a náluk megtérő szegények a közösségük tagjaivá lesznek, testvéreikké, akikkel teljes szolidaritást vállalnak. 2011. január elsején nyitotta meg a „Csak Egyet” Szolgálat segítőközpontját a VI. kerület, Király utca-Izabella utca sarkán nappali melegedőként.Levél a lapgazdának!