Isten hozta weblapunkon!
 

Átadták a Szent Adalbert-kitüntetéseket Esztergomban

(Frissítve: 2011. május 2.)
  Szent Adalbert püspök és vértanú, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye védőszentje tiszteletére, április 30-án Paskai László bíboros szentmisét mutatott be az esztergomi bazilikában. Az ünnepi liturgia keretében került sor a Szent Adalbert-kitüntetések átadására. A főegyházmegyei elismerést az ezredfordulót követően alapították, és azoknak ítélik oda, akik hozzájárultak a keresztény értékek gyarapításához.

  Idén a díj nagyérmét Nemcsics Imre okleveles statikus kapta az egyház javára végzett építészeti munkájáért. Amint az indoklásban olvasható: Tevékenységének meghatározó része volt a műemlékileg védett egyházi épületek szerkezeteinek vizsgálata, és helyreállításuk szinte az egész ország területén. A feladatok sorában kiemelten jelentős munkát végzett a főegyházmegyében. Szaktudását sokszorosan gyümölcsözhette a budapesti Szent István-bazilika teljes rekonstrukciójában.

  A bajóti esperesi kerület papjai javaslatára a kitüntetés kisérmét Ferenczi Rudolfné Molnár Éva, a főegyházmegye vidéki karitászrégiójának vezetője kapta, aki több mint 15 éve kezdte el munkálkodását karitatív területen. Megszervezte és irányítja a Bajóti régiót, amely négy várost – Esztergomot, Dorogot, Nyergesújfalut, Lábatlant – körülölelő harminc településből áll. A munkatársak felkészítésére éveken át tanfolyamokat indított, alkalmanként 80-100 fő részvételével, közben maga is részt vett a munkában: irányította a ruha és élelmiszer adományok gyűjtését és szétosztását a régióban.

  Erdő Péter bíboros szintén Szent Adalbert-kiséremmel ismerte el Czuppon Györgyné életútját, akinek személye és munkája nélkül a Szent Margit Gimnázium mai keresztény elkötelezettségét, szakmai tekintélyét és hírnevét nem érte volna el.

  Endrédy István és felesége, Horváth Cecília közösen kapták a kisérem fokozatot. A környezetvédő mérnök 1986-ban németországi útján megismerkedett a Schönstatt Családmozgalommal. Feleségével együtt 2006 óta vesznek részt annak magyarországi szervezésében, összefogásában. Példás családi hitvalló életükkel méltán érdemelték ki plébániájuk híveinek nagyrabecsülését és a főegyházmegye kitüntető elismerését.

  Prettner Ernőné született Nágel Anna nyugdíjba vonulása után tevékenyen kapcsolódott be a süttői egyházközség életébe. Több mint 20 éve tagja a képviselőtestületnek és a karitász csoport munkájában is tevékenyen részt vesz. Rendszeresen takarítja a templomot, díszíti az oltárokat, és a liturgikus ruhák varrása is az ő keze munkáját dicséri. Ő végzi a sekrestyési szolgálatot, a harangozói feladatokat. Érdemeit a díj oklevél fokozatával ismerték el.

  Az egyházmegyei kitüntetést, amelyet Paskai László bíboros alapított 2001. december 30-án, a Szent Család ünnepén, immár tizedik alkalommal ítélték oda. A Szent Adalbert-érem kitüntetés olyan világi személyiségnek adományozható, aki a főegyházmegye keretébe tartozó valamely egyházi szervezet javára magas színvonalon hozzájárult a feladatok eredményes ellátásához, a célok megvalósításához, a keresztény értékek gyarapításához.

  A kitüntetendők személyére az e célra létrehozott bírálóbizottság tesz javaslatot a hozzá érkező indítványok elbírálása után a főpásztornak. Az elismerést minden évben április 23-ához, Szent Adalbert, a főegyházmegye védőszentje napjához kapcsolódóan adományozzák.

  XII. századi dokumentumok javarészt Adalbertnek tulajdonítják a cseh, a lengyel és a magyar nép tömeges megtérését. A cseh származású Vojtech tanulmányai színhelyén, Magdeburgban kaphatta az érsektől az Adalbert nevet. 983-ban prágai püspök lett. 995 táján a magyar Géza fejedelem udvarában időzött, akinek fiára, az ifjú Vajkra nagy hatást gyakorolt. A hagyomány szerint ő keresztelte és bérmálta a későbbi Szent István királyt. 996-97 telén reménytelen kísérletet tett a poroszok megtérítésére, majd a litvánokhoz indult, de 997. április 23-án vértanúhalált halt Elbingnél. Holttestét Boleszlav fejedelem kiváltotta gyilkosaitól, hogy a lengyelországi Gnieznóban temettesse el. Később Adalbert lett Lengyelország első szentje. Relikviáit 1030-ban Prágába vitték, a csehek is nemzeti szentjükként tisztelik a néhai püspököt.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye/Magyar Kurír


A Szent Adalbert-díj átadása Esztergomban

(Frissítve: 2010. április 24.)

Hétköznapi hősök, akik a hit útján járnak

  Szent Adalbert püspök és vértanú, az egyházmegye védőszentje ünnepén, április 24-én szentmisét mutattak be az esztergomi bazilikában. Ehhez kapcsolódóan került sor a Szent Adalbert-kitüntetések átadására. A rendszerváltást követően alapította Paskai László bíboros, akkori esztergom-budapesti érsek a Szent Adalbert-díjat, amelyet azok kapnak, akik most is, mindig is a hit útján jártak.

  A díjátadást megelőző szentmisét Gaál Endre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karának dékánja vezette. Szentbeszédében szólt a szentéletű Adalbertről, Prága második püspökéről, aki római útja után járhatott Esztergomban. A hagyomány szerint ő bérmálta meg Vajkot, a későbbi Istvánt, s lett alapítója az első bazilikának, amely a későbbiekben az ő nevét viselte. Ekkor találkozott a nagy magyar fejedelemmel, Gézával is, s megnyugodva tapasztalva, hogy a magyarság a nyugati kereszténység rögös útját választotta. Ehhez a rögös úthoz sokan ragaszkodnak, ilyenek az idei kitüntettek is – emelte ki a nagyprépost.

  Az eseményen jelen volt Paskai László bíboros, Ladocsi Gáspár esztergom-budapesti segédpüspök és az egyházmegye számos papja.

  Az idei kitüntetettek: Andreas Galik, Felföldi Éva, Chalupa Zoltán, Gere György, Szabó Miklósné, Simongáti György.

Galéria rovatunkban megtekinthetők az ünnepi szentmisén készült felvételek!

Forrás: Piroska Árpád/Magyar Kurír


A Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport ünnepi ülése

(Frissítve: 2009. június 20.)
  Tíz éve, 1999-ben hozta létre Erdő Péter bíboros a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoportját. A 2006/2007-es tanévtől a Kutatócsoport tevékenységi körét és tagságát kibővítette és székhelyét Esztergomba helyezte át. Az alapítás tizedik évfordulója alkalmából ünnepi ülést tartottak Esztergomban a Szent Adalbert Központban.

  Erdő Péter bíboros köszöntője után Käfer István, a kutatócsoport igazgatója ismertette az elmúlt évezred eredményeit, majd Illés Pál Attila, a kutatócsoport igazgatóhelyettese szólt a jelen és a jövő terveiről és feladatairól. Az ünnepi ülésen előadást tartott Pavel Krafl, a Cseh Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa és Nagy Márta, a Debreceni Egyetem Klasszika-filológia és Művészettörténeti Tanszék, valamint a kutatócsoport munkatársa.

  A Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport megalakulása óta összefogja és irányítja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai campusán, illetve Esztergomban folyó Közép-Európa-kutatásokat. Az elmúlt években számos nemzetközi és hazai tudományos konferenciát és szimpóziumot szervezett, Pons Strigoniensis Studia, illetve Pons Strigoniensis Fontes címen két könyvsorozatot indított. A Közép-Európával foglalkozó stúdiumok elindítása és minőségfejlesztése érdekében a kutatócsoport partnerként eredményesen vett részt a 3. 3. 1. sz. HEFOP programban.

Forrás: Magyar Kurír


Átadták a Szent Adalbert-díjakat

(Frissítve: 2009. április 25.)
  Szent Adalbert, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan április 25-én ministránstalálkozó volt Esztergomban. A találkozón adták át az idei Szent Adalbert-díjakat.

  A délelőtti ministránspróba után Erdő Péter bíboros ünnepi szentmisét mutatott be, amelynek keretében kiosztotta a Szent Adalbert-díjakat. A díjazottak: Tringer László orvos, Fehér László karnagy, Palojtay Béla orgonista és Németh Vince asztalosmester.

***

  A Szent Adalbert nevét viselő főegyházmegyei kitüntetést Paskai László bíboros, nyugalmazott érsek alapította 2001. december 30-án, Szent Család ünnepén. A Szent Adalbert-érem olyan világi személyiségnek adományozható, aki a főegyházmegye keretébe tartozó valamely egyházi szervezet javára magas színvonalon hozzájárult a feladatok eredményes ellátásához, a célok megvalósításához, a keresztény értékek gyarapításához.

  A kitüntetendők személyére az e célra létrehozott bírálóbizottság tesz javaslatot a hozzá érkező indítványok elbírálása után a főpásztornak. Az elismerést minden évben április 23-ához, Szent Adalbert, a főegyházmegye védőszentje napjához kapcsolódóan adják át.

Az elhangzott főpásztori szentbeszéd teljes szövege a - Beszédek - menüpont alatt elolvasható!

Forrás: Magyar Kurír
Kép: Mudrák Attila


Festette: Kovács Mihály 1855.(Frissítve: 2008. május 4.)
  Védőszentjéről, Szent Adalbert püspök és vértanúról emlékezik meg az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye április 27-én, vasárnap délelőtt 1/2 11-kor az esztergomi bazilikában kezdődő ünnepi szentmisén. A szentmisét követően adják át a Szent Adalbert-kitüntetéseket.
  A szentmisét Gaál Endre nagyprépost mutatja be a jelen levő paptestvérekkel.

  A Szent Adalbert-kitüntetés nagyérem fokozatát Marik Józsefnek és feleségének, Erzsébet asszonynak, kisérem-fokozatát Csillag Péternek és feleségének Éva asszonynak ítélte oda a bírálóbizottság a budapesti Városmisszió szervezésében végzett munkájukért.

  „Az egyházi szolgálatért Szent Adalbert-oklevél” elismerésben részesül Bujtás László és Bujtásné Ledó Mária, a Kispesti Főplébánia javára végzett 25 éves szolgálatáért, valamint Hartmann Tivadarné, a felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánián végzett 20 éves hitoktatói szolgálatáért.

  A Szent Adalbert nevét viselő főegyházmegyei kitüntetést Paskai László bíboros, nyugalmazott érsek alapította 2001. december 30-án, Szent Család ünnepén. A Szent Adalbert-érem olyan világi személyiségnek adományozható, aki a főegyházmegye keretébe tartozó valamely egyházi szervezet javára magas színvonalon hozzájárult a feladatok eredményes ellátásához, a célok megvalósításához, a keresztény értékek gyarapításához. A kitüntetendők személyére az e célra létrehozott bírálóbizottság tesz javaslatot a hozzá érkező indítványok elbírálása után a főpásztornak. Az elismerést minden évben április 23-ához, Szent Adalbert, a főegyházmegye védőszentje napjához kapcsolódóan adományozzák.

Esztergom–Budapesti Főegyházmegye/Magyar Kurír


Létrehozták a Szent Adalbert Alapítványt

  Április 24-én délben az esztergomi Szent Adalbert Központban Erdő Péter bíboros és Meggyes Tamás Esztergom polgármestere aláírta a „Szent Adalbert, Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány” alapító okiratát.

  A Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport megalakulása óta összefogja és irányítja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai campusán, valamint az Esztergomban folyó Közép-Európával kapcsolatos kutatásokat.

  Esztergom Város Önkormányzata több alkalommal is támogatta a Kutatócsoport könyvkiadói tevékenységét, a helyi civil szervezetek pedig az infrastruktúráját. A 2006/07-es tanévtől kezdve a Kutatócsoport kibővítette tevékenységi körét és tagságát, székhelyét pedig Esztergomba helyezte át. Céljainak elérése, feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátása, illetve a hatékonyabb működés és forrásszerzés érdekében hozták létre április 24-én a Szent Adalbert Alapítványt.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye/Magyar KurírLevél a lapgazdának!