Isten hozta weblapunkon!
 

Zsinattörténeti ülésszak Esztergomban

(Frissítve: 2010. szeptember 24.)
  Bécs, Spalato után 2010. szeptember 16-20. között Esztergomban, a Szent Adalbert Központban tartotta kétévente szokásos konferenciáját a nemzetközi Zsinattörténeti Társaság (Gesellschaft für Konzilsgeschichtsforschung). A rangos tudományos testület az 1960-as évek végén, a II. Vatikáni Zsinat hatására alakult meg. Célja, hogy jobban megismerhetővé tegye azt a sokoldalú szerepet, amelyet az egyetemes és tartományi zsinatok játszottak az Egyház életében. Két könyvsorozatban jelenteti meg a szinódusok aktáit, a részkutatások eredményeit pedig saját, immár 40. évfolyamát megélő folyóiratban közli (Annuarium Hisoriae Conciliorum).

  Itt kerülnek majd publikálásra az esztergomi tanácskozás előadásai is. Az előadók, kiegészülve a Tárasaság jótevőivel és családtagjaikkal, Rómából (Pontificia Universit`a della Santa Croce), Washingtonból (Catholic University of America), Cambridge-ből, Bécsből és Németország különféle egyetemeiről (Bamberg, Erlangen, Göttingen, Augsburg, Berlin) érkeztek a prímási székhelyre. A részben protestáns teológusok, történészek főként az első évezred ökumenikus zsinataival foglalkoztak, de hallható volt előadás az V. Lateráni Zsinat hatásáról Borromeo Szent Károlyra, vagy például újkori kolumbiai tartományi szinódusokról is.

  Magyar részről Adriányi Gábor professzor Rudnay Sándor hercegprímás (1819-1831) 1822. évi nemzeti zsinatának protestánsok általi fogadtatásáról értekezett. A konferencián résztevő paptestvérekkel koncelebrált szentmisét követő záró-előadásban Erdő Péter bíboros a rendszerváltozás után tartott magyar zsinatokról nyújtott érzékletes képet. Szólt például az 1994. júliusi esztergomi főegyházmegyei szinódusról, és feledkezett el megemlékezni a határon túli (a gyulafehérvári, szabadkai) egyházmegyék tanácskozásairól sem. Előadását követően az érdeklődő kérdésekre német nyelven rögtönzött válaszaiban nyújtott betekintést a magyar katolicizmus helyzetébe 1990 előtt, illetve szólt a jelenkor problémáiról, lehetőségeiről.

  A konferenciát magyar részről a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoportja szervezte, amelyet még 1999-ben az egyetem rektoraként Erdő bíboros alapított. A Kutatócsoport saját könyvsorozatának (Collectanea Vaticana Hungariae) idegennyelvű példányaival ajándékozta meg a vendégeket. A nagyszámban meghívott hazai szakemberek közül megjelent érdeklődőkkel közösen - akikhez szombaton délután a bölcsészkar tucatnyi hallgatója csatlakozott - a tanácskozásokhoz kapcsolódóan áttekintésre kerültek a szorosabb szakmai együttműködés távlatai is. Ezek egészen konkrétan a magyarországi tartományi, nemzeti zsinatok dokumentumainak, történetének a Zsinattörténeti Társaság sorozatában megvalósuló közreadásában, modern szemléletű feldolgozásában körvonalazódtak.

Forrás: Tusor Péter/PPKE
Kép: Tóth JánosLevél a lapgazdának!