Isten hozta weblapunkon!
 

Saját „kis utunkon” haladva válhatunk szentté – 80 éves a rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz-templom

(Frissítve: 2017. október 2.)
  Nyolcvan éve szentelték fel a budapest-rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz-templomot. A jubileumi búcsúi szentmisét október 1-jén Snell György esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be, melynek keretében huszonöt fiatalnak kiszolgáltatta a bérmálás szentséget.

  Hármas ünnepre gyűlt össze október első napján a rákoshegyi egyházközség, illetve a kerület más plébániáiról érkező hívek. „Lisieux-i Szent Teréz emléknapján hálát adunk a kegyelmekért, amiket az ő közbenjárására kapunk – mondta köszöntőjében Balik Béla plébános. – Hálát adunk elődeinknek, akik nyolcvan évvel ezelőtt méltó istenházát építettek, és akiktől megörököltük a felelősséget, hogy élővé tegyük ezt a közösséget. És ünnepeljük a bérmálás szentségének kiszolgáltatását, az Egyház gyarapodását, hálát adva azért is, hogy a Szentlélek ma is vezet minket az üdvösség útján.”

  Snell György esztergom-budapesti segédpüspököt, aki mindig kicsit hazaérkezik, ha a főváros 17. kerületébe látogat, hiszen harminchárom évig szolgált lelkipásztorként Rákoskeresztúron, a bérmálkozók nevében két fiatal köszöntötte.

  A püspök szentbeszédében a bérmálás szentségének fontosságára hívta fel a figyelmet: ahogyan a Szentlélek ereje által született az Anyaszentegyház az első pünkösdkor, azóta is minden újabb és újabb sarja a Szentlélek erejéből forrásozik, ezért olyan lényeges, hogy részesüljünk a bérmálás szentségében. „Nehéz korban élünk, bár szabadság van, de ez magában hordozza a szabadosságot is – mondta Snell György. – Sokan gondolják úgy, hogy ami az ő szívükben van, az az egyedül igaz, pedig rengeteg téves gondolat, hazugság, csúsztatás vesz minket körül.”

  A Szentlélek vigasztaló – az apostolok megkapták a küldetést: menjenek el az egész világra, és hirdessék az evangéliumot minden népnek. Milyen ijesztő lehetett nekik kilépniük az addig zárt világukból – mutatott rá Snell György. – De Jézus azt mondta nekik: „Ne féljetek! Elküldöm a Szentlelket, aki eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam, és elvezet benneteket a teljes igazságra.” (vö. Jn 14,26 és Jn 16,13) A Szentlélek bennünket is vezet, hogy ne tévelyedjünk el, és megtaláljuk a mai világban az igazságot.

  A püspök felhívta a bérmálkozó fiatalok figyelmét: e szentséggel az Egyház teljes jogú tagjaivá válnak. Ez küldetéssel is jár, hogy tanúságot tegyenek Krisztusról. Mindannyian megkapjuk ezt az apostoli feladatot, és erről számot kell majd adnunk.

  Lisieux-i Terézt úgy ismerjük, ment a „kis út” szentjét. „A saját »kis utunk«, amit kijelölt számunkra Isten, a mi szentté válásunk útja. Fontos, hogy akarjunk szentté válni ebben a világban. És ha a mindennapokban, a tanulásban, a munkában, a családban, amit formálunk, becsületes helytállással, keresztény módon élünk, akkor ez a hétköznapi »kis út« valóban az üdvösség útja lesz számunkra” – fogalmazott Snell György.

  Megemlékezve a templom felszentelésének nyolcvanadik évfordulójáról arra hívta az egyházközség tagjait, szeressék a templomot, hiszen az lelki otthonuk. A templom az a hely, ahol összeér az ég a földdel, ahol találkozik Isten és ember, és ez a találkozás egész emberi életünket igazítja és formálja.

  A homília után a püspök kiszolgáltatta a bérmálás szentségét; a szentmise keretében egy fiatal először járult szentáldozáshoz is. A szertartás végén a templomban őrzött Lisieux-i Szent Teréz-ereklyével körmenetben vonult az ünneplő közösség a templomkertben található lourdes-i barlanghoz, itt a felajánló ima után a püspök áldást osztott az ereklyével.

  A plébániaközösség ünnepe az idén immár tizenkilencedik alkalommal megrendezett, a templom búcsújához kapcsolódó rákoshegyi napok keretében kulturális programokkal folytatódott: többek között zenekari koncert, néptánc, táncház, bábelőadás, játszóház, templomtörténeti kiállítás, illetve versekkel színesített hangverseny várta a családokat.


Rákoshegy mint önálló település a 20. század első felében alakult ki. A terület a Podmaniczky család tulajdonában volt. 1890-től felparcellázták a birtokot, és vállalkozóknak adták el. A mai Rákoshegy területén 1892-ben épült fel az első ház. A telkek nagyon olcsók voltak, így a környék gyorsan benépesült. Rákoshegy 1921-ben különvált Rákoskeresztúrtól, és önálló nagyközséggé alakult. 1950-ben csatolták – számos főváros környéki településsel együtt – Budapesthez.

A katolikus közösség kezdetben a helyi óvoda épületébe járt szentmisére. 1924-ben az egyik helyi lakos, Toldy Lászlóné alapítványt hozott létre templomépítés céljára. Az alapkövet 1934-ben helyezték el, és 1937 májusára készült el a templom Irsy László építész-tanár tervei alapján. Haász István tábori püspök 1937 májusában szentelte fel Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére. A templomot építtető rákoskeresztúri plébános, Béky László az ünnepet már nem érhette meg; emlékét a templomkertben, a szentély mögött felállított feszület talapzatán látható márványtábla őrzi. A templom eleinte a rákoskeresztúri plébániához tartozott; csak a negyvenes évek végén vált önálló plébániává.

A templom főbejáratának bal oldalánál látható Kisfaludy Strobl Zsigmond Krisztus elesik a kereszttel című szobra, melyet a művész szülei síremlékeként készített, és a rákoskeresztúri régi temető felszámolásakor helyeztek el a templomnál. 2008 óta áll az teplom mellett Babusa János helyi szobrászművész II. János Pál pápát ábrázoló alkotása, amely a lengyel pápa első magyarországi egész alakos szobra.

(Forrás: Rakoshegy.plebania.hu)

Fotó: Merényi Zita
Forrás: Szalontai Anikó/Magyar KurírLevél a lapgazdának!