Isten hozta weblapunkon!
 

Évnyitó konferenciát rendeztek a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetében

(Frissítve: 2017. szeptember 27.)
  A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Kánonjogi Posztgraduális Intézete szeptember 26-án tartotta meg a 2017/18-as – huszonegyedik – akadémiai évet megnyitó ünnepi ülését, amely egyúttal a Magyar Kánonjogi Társaság hagyományos tudományos konferenciáját is jelentette.

  Kuminetz Géza professzor és Szuromi Szabolcs, a PPKE rektora megnyitójában a kánonjogászi hivatás felelős gyakorlását hangsúlyozták, amelynek különleges szerepe van abban, hogy az Egyház huszonegyedik századi küldetését helyesen értelmezze a társadalom, az egyházfegyelemnek az Egyház tanítását védő megfelelő átadásában, továbbá – sőt elsődlegesen – a kánonjogi képzés során elsajátított ismereteknek a lelkek üdvösségének előmozdítására történő mindennapos alkalmazásában. A rohamosan változó társadalmi környezet és közgondolkodás egyre komolyabb kihívás elé állítja a krisztusi tanítás hiteles átadására vállalkozókat.

  A kánonjogi diplomák átadása után a Krisztus-követők életállapota kérdéskörének szentelt konferencia Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek előadásával vette kezdetét, A világi Krisztus-hívők életállapotához kapcsolódó kötelességek és jogok címmel. A főpásztori és lelkipásztori oldalról megközelített téma után hangzott el Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem, a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetének (KJPI) vezetője és egyúttal a Magyar Kánonjogi Társaság elnöke A megszentelt élet intézményeinek saját joga és változásai, majd Kuminetz Géza, a KJPI professzora Az (ön)képzés és az elmélkedés helye és szerepe a klerikusok életében – megjegyzések a 276. kán. 2. § 5 és a 279. kánonhoz; valamint Vadász Kinga, a KJPI doktorandusza A megszentelt élet új formái és kánonjogi keretei című előadása.

  Az évnyitó tudományos ülést megtisztelte jelenlétével Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. A kiemelkedően széles körű és nagyszámú hallgatóság magában foglalta az intézet régi és új hallgatóit, a kánonjogi és a teológiai doktori program résztvevőit, a szent szolgálatra készülőket, a katolikus egyetem további fakultásainak vezetőit, oktatóit és hallgatóit, de a szomszédos országokból is számos érdeklődő érkezett az Egyház tagjainak különböző státusát, azok tartalmát, a rájuk vonatkozó egyházjogilag szabályozott kötelességeket és jogokat, valamint teljesítésük sajátos formáit és lehetőségeit bemutató szimpóziumra.

Forrás és fotó: PPKE Rektori HivatalLevél a lapgazdának!