Isten hozta weblapunkon!
 

Kilencven éve szentelték fel az Árpádföldi Szent Anna-templomot

(Frissítve: 2017. szeptember 3.)
  Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be ünnepi szentmisét szeptember 3-án, az Árpádföldi Szent Anna-templom felszentelésének kilencvenedik évfordulóján, illetve áldotta meg a közelmúltban belső terében megújult templomot.

  A szentmisén megjelent Kovács Péter, a kerület polgármestere is, akinek köszönhetően az önkormányzat anyagi támogatást nyújtott a templom felújításához.

  Már kora reggel fiatalok és idősebbek érkeztek a templomhoz, hogy a plébánián 2013 óta plébániai kormányzóként szolgáló, lengyel származású Nowaczek Mariusz kérésének megfelelően süteményeket, üdítő italokat hozzanak a közösségi házba, ahol később, az ünnepi szentmise után közös agapén vettek részt a környékről érkező hívek.

  A templom viszonylag kicsi, a hívek lelkesedése annál nagyobbnak tűnt. Szólt ez a megújult templomnak, de beszélgetve velük az is kiderült, hogy nagyon örülnek a lublini egyházmegyéből érkezett papjuknak is, aki idejét nem sajnálva szervezi a környék hitéletét, a különféle programokat, támogatja a plébánián szerveződő csoportok munkáját.

  A szentmise elején a hívek és az egyháztanács nevében köszöntötték a bíboros főpásztort, illetve a plébánia fiataljait képviselő gyerekek átnyújtották Erdő Péter bíborosnak a templom mézeskalácsból készült makettjét.

  Válaszában a főpásztor örömének adott hangot, hiszen, mint mondta, örül, hogy megújult a templom, melybe élő hittel járnak az emberek. Hozzátette: nem csupán a falakat hozták rendbe, tudja, itt a szívekben is élő közösség, templom működik. Kilencven évvel ezelőtt szentelték fel ezt a templomot – folytatta a főpásztor, ezért különös ünnep a mai nap. A védőszent Szent Anna Szűz Mária édesanyja. Emlékeztet bennünket a család fontosságára és arra, hogy Krisztus beleszületett az emberiség nagy családjába. Ha felidézzük ennek a templomnak a történetét, akkor azt látjuk, hogy az emberek hosszú éveken át ideiglenes helyeken jöttek össze szentmisére. Végül létre tudták hozni Istennek ezt a házát. Az igazi templom tehát mindannyiunk szívében van. Hittel és szeretettel jövünk az imádság helyére. Isten ugyan mindenütt jelen van, de a felszentelt templomban különös módon is átéljük közelségét, imádjuk a tabernákulumban lévő Oltáriszentséget. Erőt, segítséget, megvilágítást kérünk életünk minden helyzetére. Adja Isten, hogy ez a templom mindig megteljen hittel és élettel, legyen vonzó minden nemzedék számára. Krisztus körül találjuk meg igazi otthonunkat.

  Homíliájában Erdő Péter bíboros a felolvasott evangéliumi rész kapcsán visszautalt arra a részére a Szentírásnak, melyben Jézus rákérdez tanítványaira: kinek tartják őt az emberek. Péter ekkor mondja neki: Te vagy a Messiás. Erdő Péter hangsúlyozta, ezután az evangéliumi jelenet után következik a mai vasárnapon felolvasott szakasz, melyben Jézus megjövendöli kínszenvedését. Péter ezzel kapcsolatos tiltakozását Jézus keményen elutasítja. Mint a főpásztor mondta, ez a jelenet is bizonyítja, hogy Jézus korában várták a Messiást, de sokféle módon, a maguk elgondolása szerint. Vártak egy királyt, felszabadítót, másrészt vártak egy igazi főpapot, akinek rituális tisztasága minden kérdés felett áll, s vártak egy nagy prófétát is, aki az igazság tanítója lett volna. Ehhez képest Jézus azt mondta: nem vállalja a három feladat egyikét sem abban a formában, ahogy azt kortársai gondolták.

  Jézus szerepét és küldetését csak akkor érthetik meg a tanítványok, ha figyelik szavait, tetteit, ha őt tekintik mércének, nem pedig saját elképzelésüket. Az emmauszi úton világosodik meg bennük, hogy tényleg voltak ilyen jövendölések, tényleg ezt kellett elszenvednie a Messiásnak. Jézus szegődött az úton melléjük, ő világosította meg elméjüket az írások értelméről.

  Mindezzel így vagyunk mi is. Hogy mit kíván tőlünk a hitünk, mit kíván tőlünk Isten, azt sokszor a saját kedves elgondolásunk szerint próbáljuk meg kiszínezni, vagy megválaszolni. Az igazság az: vannak forrásaink. Jézusra kell figyelnünk. A keresztény hit központja Jézus személye. Ezért kell olvasnunk a Szentírást, legalább naponta öt percig. Megelevenedik az egész hitvilágunk. Emellett imádkozni kell Jézushoz, hogy mutassa meg az utat, adja meg a választ életünk különböző helyzeteiben. Hol tudunk imádkozni? Elvileg mindenhol lehet. De az a csönd, az a meghittség, amelyet a templom ad, és az az imádat, mely a tabernákulumban jelenlevő Oltáriszentséget, azaz Krisztust illeti, az imádságnak különleges lehetőségét adja. A legerőteljesebb eligazító életünkben tehát ez a fajta személyes találkozás lehet Krisztussal. Ezért egy ilyen megújult templomban különösen érezzük az imádság lehetőségét, különösen érezhetjük Krisztus közelségét. Szeretettel kívánom mindazoknak, akik ebbe a templomba járnak, hogy Jézussal legyenek élő kapcsolatban, áldja meg családjaikat, tetteiket, hiszen küldetésünk van, sugároznunk kell Krisztus szeretetét és örömét magunk körül a világban – fejezte be szentbeszédét Erdő Péter bíboros.

  A szentmise végén áldotta meg Erdő Péter a belső terében megújult templomot, ezt követően pedig megnyílt a templom történetét bemutató kiállítás a közösségi házban.

Valamikor az 1880-as években indult Árpádföld területének benépesülése, elsőként Anna-telep jött létre. A helyi lelki közösségi élet kezdetének tekinthető, hogy 1891-ben Pálinkás Ignácné, Markovics Etel egy Szent Anna képet állíttatott fel Anna-telepen és annak fenntartására a váci püspökségnél alapítványt is tett. A kép helye, mint búcsújáró hely, kedveltté vált nemcsak a helyiek, hanem a környező településeken lakók között is.

Anna- és Árpádtelep lakossága megnőtt, így egyre inkább igényként fogalmazódott meg egy kápolna létesítése. Ennek érdekében helyi lakosok, Újvári Nándor vezetésével, 1911-ben Rajner Lajos esztergomi érseki helynökhöz írtak levelet. Egy haranglábat is felállítottak, három haranggal a Szent Anna kép közelében, amit 1914. július 26-án, az Anna-napi búcsú keretében, szenteltek fel.

1925. július 5-én délelőtt volt Anna- és Árpádtelep templomának ünnepélyes alapkőletétele. 1925. augusztus 15-én, szombaton már meg is tartották a keresztszentelési ünnepséget.

1927 nyarára a templom elkészült és augusztus 28-án Kovács Sándor pápai kamarás, püspöki titkár felszentelte.

Az elmúlt hónapokban a templom újabb belső felújítása történt meg. Megújult a szentély. A Szent Anna oltárkép keretének restaurálása megtörtént és új aranyozást is kapott. A fölötte elhelyezkedő színes üvegablakon Krisztus kereszthalála szimbólumát, a kicsinyeit vérével tápláló pelikánt ábrázoló rozetta restaurálva lett és új megvilágítást kapott. A templom teljes festése megtörtént valamint új energiatakarékos lámpatestek kerültek felszerelésre, új mikrofonrendszert és hangosítást kapott. A Jézus Szíve, Szűz Mária és a Szent Antal szobrok is restaurálva lettek. A sekrestye, a belső bejárati és a kórusra vezető ajtók is ki lettek cserélve. A kórus teljes parkettázása is megtörtént. A felújítás megvalósításában a hívek anyagi támogatása mellett a kerületi Polgármesteri Hivatal és személyesen Kovács Péter polgármester nyújtott segítséget.

Fotó: Lambert Attila
Forrás: Bókay László/Magyar Kurír

Kilencven éves a budapest-árpádföldi Szent Anna-plébániatemplom

(Frissítve: 2017. augusztus 31.)
  Augusztus 27-én, vasárnap több napos ünnepségsorozat kezdődött a budapest-árpádföldi Szent Anna-plébániatemplom felszentelésének 90. évfordulója alkalmából. A plébánia triduummal is készül, melyet Kovács Zoltán prímási irodaigazgató tart. Szeptember 1-jén 17 órától szentségimádás, 18 órától ünnepi szentmise lesz szentbeszéddel és gyónási lehetőséggel. Szeptember 2-án 17 órakor rózsafüzér imádság lesz a családokért és az ifjúságért, amit 18 órakor ünnepi szentmise és körmenet követ.

  Szeptember 3-án, vasárnap 10 órakor Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatja be az ünnepi főpapi hálaadó szentmisét, melynek keretében megáldja a felújított templombelsőt.

E.B.Levél a lapgazdának!