Isten hozta weblapunkon!
 

Hármas jubileumot ünnepelt a piarista család

(Frissítve: 2017. augusztus 18.)
  Jubileumi megemlékezésre hívta öregdiák püspökeit, papjait, konfrátereit és a testvériség tagjait a Piarista Rend Magyar Tartománya. A budapesti piarista kápolnában augusztus 18-án bemutatott szentmisén Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mondta a szentbeszédet.

  Négyszáz évvel ezelőtt hagyta jóvá V. Pál pápa (1605–1621) a Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjainak Rendjét, melyet azután róla neveztek el Páli Kongregációnak (Congregatio Paulina). Kétszázötven éve, 1767-ben emelte a szentek sorába XIII. Kelemen pápa (1758-1769) az alapítót, Kalazanci Szent Józsefet. A budapesti Piarista Gimnázium pedig alapításának háromszázadik évfordulóját ünnepli. E jubileumokról emlékeztek meg azon a szentmisén, melyre a piarista rend családjához tartozó püspököket, papokat és konfrátereket hívták meg. A jeles alkalmon részt vett Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek; Gyulay Endre, a Szeged-Csanádi Egyházmegye nyugalmazott püspöke és Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök is.

  Labancz Zsolt piarista tartományfőnök a megjelenteket köszöntve elmondta, Ferenc pápa ezt az évet a piaristák számára jubileumi évnek nyilvánította. Ez azt jelenti, hogy ezen időszak alatt különös módon fordulhatnak az Úristenhez kegyelmi ajándékaiért, és abban is biztosak lehetnek, hogy Ő ezt meg is fogja adni. Felhívta a figyelmet arra a zászlóra, mely idén készült a jubileumok alkalmából. Rajta a Szűzanya terjeszti ki palástját a piaristákra. Felette pedig ez olvasható: „Tu et filios tuos non deseram” (Téged és fiaidat nem fogom elhagyni.)

  Labancz Zsolt felidézte a múltat, megemlékezve azokról, akik a négyszáz év alatt Istennek és a fiatalok szolgálatának szentelték életüket. Külön köszönetet mondott a „rendi öregeknek”, akik sokat tettek azért, hogy a piarista rend Magyarországon a megpróbáltatások idején is megmaradt.

  Erdő Péter bíboros – aki maga is piarista diák volt – szentbeszédében emlékeztetett arra, a piaristák a hit és a tudás átadását tekintették és tekintik ma is legfőbb feladatuknak. Így járulnak hozzá ahhoz, hogy a társadalom az evangéliumi értékek szerint élhessen. Segítenek abban, hogy egy olyan kultúra jöhessen létre, mely Isten szándéka szerint nyitott az ember örök boldogsága felé.

  Itt, Kelet-Európában a hűség sokak számára az erények foglalata: hűség az Egyházhoz, Krisztus evangéliumához. Ennek fontos eleme a hitbeli élmény átadása, mégpedig személyes tanúságtétel által. Sok olyan piarista tanár emlékét őrizzük, akiknek a személyes hitét akkor is érezni lehetett, amikor valamilyen „száraz” természettudományos tárgyat tanítottak. A főpásztor kiemelte Kovács Mihály tanár urat, aki úgy oktatta a matematikát és a fizikát, hogy azt nem csak megértették a diákok, de valamiképp ez az ismeret részévé vált hívő életüknek is.

  A szentmise után Labancz Zsolt tartományfőnök konfráteri diplomát adott át Izing Lászlónak. Ezt az elismerést azok vehetik át, akik sokat tettek a piarista rendért, a piarista hagyományok megőrzéséért és továbbadásáért.

  Az ünnepség végén Labancz Zsolt röviden beszámolt a magyarországi tartomány tevékenységéről. Kiemelte, hogy jelenleg több mint négyezer fiatallal foglalkoznak intézményeikben, az óvodától a középiskola befejezéséig.

Fotó: Lambert Attila
Forrás: Baranyai Béla/Magyar KurírLevél a lapgazdának!