Isten hozta weblapunkon!
 

A család érték az emberiség számára – Erdő Péter is felszólalt a Családok XI. Világkongresszusán

(Frissítve: 2017. május 26.)
  Május 25–28-ig tart Budapesten a Családok XI. Világkongresszusa, melyet a World Congress of Families szervezettel karöltve rendeznek meg a Családok Budapesti Világtalálkozója programsorozat keretében.

  A május 25-én, csütörtökön elkezdődött rendezvénysorozat nyitókonferenciáját család- és népesedéspolitikai témában tartották magyar és külföldi szakértők, valamint politikusok részvételével.

  A Családok XI. Világkongresszusán képviselteti magát a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, továbbá jelen vannak a hazai, Kárpát-medencei, európai családszervezetek és családok, valamint politikusok, egyházi személyek, szakértők, egyházi közösségek, neves hazai és külföldi személyiségek.

  Erdő Péter bíboros, prímás a világkongresszuson elmondott beszédében kifejtette: a találkozón tárgyalt kérdések nemcsak a kongresszuson jelen lévők, hanem az egész emberiség számára időszerűek, és nemcsak a demográfiát érintik, hanem az emberi élet és nevelés minőségét.

  „Hogyan lehet emberségesebb embert és testvériesebb világot alakítani?” – vetette fel a kérdést a bíboros, majd rámutatott: a testvér fogalma magára a családra irányítja figyelmünket, amelyből az emberi együttélés értékeit és modelljeit merítjük.

  „A családban sajátítja el az ember a másokra való figyelés, a megosztás, a segítő és áldozatot is vállaló szeretet képességét. A Katolikus Egyház tanítása, például II. János Pál pápa Ecclesia in Europa kezdetű apostoli buzdítása szerint a család az, amely visszaadja a reményt az embernek” – fogalmazott Erdő Péter.

  A család megadja a személy önértékébe vetett hitet, éppen ezért a bíboros II. János Pál pápa nyomán hangsúlyozta: Európának meg kell fogalmaznia a családra és a házasságra vonatkozó igazságot.

  „Ennek szükségét érzi, mert tudja, hogy ennek alapján mondanak ítéletet az evangelizáló küldetésről, amelyet Jegyese és Ura bízott rá, és amely ma eddig szokatlan erővel sürget. Nem kevés kulturális, társadalmi és politikai tényező hat ugyanis együtt, s ennek következtében a család egyre nyilvánvalóbban válságba kerül. Nagyon határozottan kell ezért állítani, hogy a házasság és a család intézménye Isten akaratából való. Újra föl kell fedezni a családnak mint az élet és a szeretet bőséges, az új személy nemzésére nyitott közösségének igazságát” – idézte Erdő Péter Szent II. János Pál pápa gondolatait.

  A bíboros utalt rá, hogy ez az igazság az, amelyről Ferenc pápa is szól az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításban, a Szentháromság képmásaként tekintve a családra. Ferenc pápa rámutat – hívta fel a figyelmet a bíboros –, hogy a Szentháromság szeretetközösségét a család fejezi ki a legjobban itt a földön.

  Erdő Péter utalt a 2007-ben Nagyszebenben megtartott ökumenikus találkozóra is, melyen a családról is szót ejtettek. A zárónyilatkozat kapcsán elmondta, hogy a katolikus és ortodox látásmód között különleges összhang figyelhető meg. Ennek gyümölcseként hozták létre tíz évvel ezelőtt az Európai Katolikus–Ortodox Fórumot, amely nem dogmatikai, hanem morális és szociális kérdésekkel foglalkozik, elsősorban a családhoz kapcsolódóan.

  A bíboros ezután utalt az első, Trentóban megrendezett konferenciára, ahol kifejezték: a család ajándék, érték az egész emberiség számára. Ez nem alapulhat máson, mint a Teremtés könyvének első fejezetén, amelynek tanúsága szerint Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, férfinak és nőnek, megáldva őket (Ter 1,27–28). Beszédének végén a főpásztor ugyanezt az áldást kívánta a kongresszus minden résztvevője és minden család számára.

  Balog Zoltán miniszter azt hangsúlyozta, hogy ki kell mondani az igazságot, nem szabad megengedni, hogy elnyomják azok hangját, akik a családi értékeket akarják erősíteni. Hozzátette, a többséget nem mindig könnyű meggyőzni, de ha elég sokszor elmondják az igazságot, akkor akár népszerűvé is válhat. A miniszter szerint nem elég csak gondolkodni, cselekedni is kell, mindenkinek elsősorban a saját hazájában. Eközben pedig egy világszövetség is kialakulhat annak érdekében, hogy újra a családok álljanak az élet középpontjában.

  Brian Brown, a Családok Világkongresszusának (World Congress of Families) elnöke arról beszélt, hogy a család a magja mindennek, az az igazság, amely köré szerveződnek a különböző kultúrák és vallások. Kiemelte: mostanság nem könnyű kiállni a családokért, de a magyar kormány elkötelezte magát amellett, hogy a családot állítja politikájának középpontjába; ezért mindenki tanulhat Magyarországtól.

  Larry D. Jacobs, a világkongresszus ügyvezető igazgatója elmondta, a szervezet azon dolgozik, hogy támogassa a családot mint a társadalom egyetlen fenntartható egységét, segítse a családbarát nemzetek kiépítését és a családok naggyá tételét.

  Steinbach József református püspök „Istentől készített, alapvető életrend”-nek nevezte a családot, amely megfogalmazása szerint „minden további rend alapja a minket veszélyeztető, sokféle, rettenetes káosz ellenében”. Kiemelte: a Magyarországi Református Egyház szolgálata egyik legfontosabb területének tekinti a házasságok, a családok építését, gondozását.

  Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke videoüzenetében rámutatott: Isten azzal is bizonyította, hogy mennyire fontosnak tartja a családot, hogy amikor Jézus Krisztusban emberré lett, családba született. Jézus arra tanított, hogy imáinkban „gyermeki bizalommal atyánknak szólíthatjuk a világmindenség urát”, és még a kereszten is volt ereje gondoskodni édesanyjáról.

  Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija arról beszélt, Isten minden létezőt sokaságban teremtett, kivéve az embert, akit eredetileg „egyként” és a saját képmására, hogy társa legyen a teremtésben. A gyermeknemzés tehát nem demográfiai, hanem az ember alaplétét, egzisztenciáját érintő kérdés.

  Dmitrij Szmirnov orosz ortodox esperes szerint az ördög Ádám és Éva első napjától kezdve azért küzd, hogy bebizonyítsa, az ember méltatlan Isten szeretetére. E harcban az emberiség utolsó mentsvára a család. A család elleni támadás, a nagy számú válás és abortusz az emberiség önmaga elleni támadása. Az esperes kitért a nevelés fontosságára is, és az ördögi terv részének nevezve a „dolgozó nők igáslóvá alakítását”.

  Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese köszöntőjében úgy fogalmazott, a világkongresszus rendezési jogának odaítélésével elismerték a magyar családpolitika elmúlt években elért eredményeit, azt, hogy Magyarország a családpolitika, a család- és életvédelem egyik legemblematikusabb országává vált.

  Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke elmondta, amikor a családokkal foglalkozunk, akkor az emberi élet minőségéről és az ember világban elfoglalt helyéről gondolkodunk.

  A rendezvényen Balog Zoltánt a kongresszus Familia et Veritas díjával tüntették ki „a családok és az élet méltóságának védelemében végzett önfeláldozó szolgálatáért”.

Fotó: Budapestfamilysummit.com; MTI
Forrás: MTILevél a lapgazdának!