Isten hozta weblapunkon!
 

Budapest-Zugliget - Szent Család plébánia

Budai-Északi Espereskerület

Cím: 1125 Szarvas G. u. 52.
Telefon: 391-4080
Fax: 391-4084
Email: plebanos@zugligetiszentcsalad.hu
Weboldal: http://www.zugligetiszentcsalad.hu

plébános: Bodor György
diakónus: Bärnkopf Péter

Ferenchalmi Szűz Mária és Nepomuki Szent János kápolna
Jézus szíve kápolna
Assisi Szent Ferenc kórházkápolna


Budapest - Zugliget Szent Család plébániatemplom

Almásy Máriának, az Angolkisasszonyok főnöknőjének kezdeményezésére a főváros és a kultuszminisztérium támogatásával épül fel az akkor még gyéren lakott Zugligetben 1913-17 között a rathfarnhami (Írország) templom mintájára Dr. Hültl Dezső tervei szerint a templom, majd a hozzákapcsolódó, oktatást és nevelést szolgáló intézet. 1917. május 17-én Csernoch János bíboros áldja meg a templomot. Ettől kezdve kihelyezett káplánság a krisztinavárosi plébánia területén. 1923-tól az ekkor megalakult városmajori plébániához tartozik. 1945-től önálló lelkészség. 1970-től plébánia. A templom belső terének (526 m2) átrendezése 1970-ben történik. Az egyházi tulajdonban levő plébánialak most épül. A lelkészek jelenlegi lakása a templom kiszolgáló helyiségeiből van kialakítva.

Búcsú: Karácsony utáni vasárnap.
Anyakönyvek 1945-től, a korábbiak a városmajori plébánián.

Ferenchalmi Szűz Mária és Nepomuki Szent János kápolna,
1021 Budakeszi út 51/b

Jézus szíve kápolna
1021 Tárogató u. 77.

Assisi Szent Ferenc kórházkápolna
1021 Széher út 71-73.

Levél a lapgazdának!