Isten hozta weblapunkon!
 

Budapest-Mátyásföld - Szent József plébánia

Rákosi Espereskerület

Cím: 1165 Pilóta u. 27.
Telefon: 407-2855
Weboldal: http://matyasfold.emecclesia.hu

plébános: Gödölle Márton esperes,

Budapest - Mátyásföld Szent József plébániatemplom

Mátyásföld – amely eredetileg közigazgatásilag Cinkotához, egyházilag a csömöri plébániához tartozott – 1887-ben alakult. 1926-ban Cinkota elvált a csömöri matertôl, ettôl kezdve Mátyásföld Cinkota filiája. Az önállósulási törekvés 1936. április 5-én valósul meg. A 270 m2 alapterületű neogót stílusú templom – tervezôje Weninger Ferenc építész – 1904–1905 között épült fel. Megáldására 1905. augusztus 27-én, felszentelésére 1985. augusztus 25-én került sor. Védôszentje eredetileg Kalazanci Szent József, 1964. október 3-tól a munkás Szent József. A Templomépítô Bizottság elnöke Paulheim József (az ô nevét viselte a mostani Zsélyi Aladár utca), elévülhetetlen érdemeket szerzett áldozatkészségével és szervezô munkájával. Emléktábláját halála évében, 1921. augusztus 29-én helyezték el a templom elôcsarnokában. A templom közelében 1994-ben új közösségi ház és plébánia építését kezdik el, melynek elsô része 1997 végére fejezôdik be és használatba vétele megtörténik. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétől az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.


Búcsú: május 1.
Anyakönyvek: 1936-tól.

Levél a lapgazdának!