Isten hozta weblapunkon!
 

A Főegyházmegye bizottságai

FŐSZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN

Nagyprépost: Dr. Gaál Endre
Olvasókanonok: Kovács Tibor
Éneklőkanonok: Dr. Varjú Imre
Őrkanonok: Hegedűs László
Esztergom-szentgyörgymezei prépost: Hajnal György
Esztergom-szentistvánvári prépost: Lambert Zoltán
Esztergom-szenttamáshegyi prépost: Molnár Alajos
Mesterkanonokok: Kalász István, Forgács Alajos, Balnckenstein Miklós, Dr. Németh János, SNELL GYÖRGY, Süllei László, Futó Károly, Zimonyi János, Dr. Hajnal Róbert, Esterházy László, Verőcei Gábor, Urbán Gábor, Horváth Zoltán István
Tiszteletbeli kanonokok: Burger Miklós, Dr. Khirer Vilmos, Herpy György, Horváth Zoltán István, Michels Antal, Katona István, Nyíri Róbert, Pályi László, Szerencsés Zsolt, Vitai Attila


TANÁCSOSOK TESTÜLETE

DR. CSERHÁTI FERENC, SNELL GYÖRGY, Süllei László, Blanckenstein Miklós, Esterházy László, Dr. Gaál Endre, Urbán Gábor


EGYHÁZMEGYEI PAPI SZENÁTUS

Elnök: DR. ERDŐ PÉTER
Hivatalból: DR. CSERHÁTI FERENC, SNELL GYÖRGY, Süllei László, Blanckenstein Miklós, Écsy Gábor
Választott tagok:
Főszékesegyházi Káptalan: Forgács Alajos
Prímási és Érseki Bíróság: Dr. Kovács Zoltán
Szeminárium: Dr. Frankó Tamás
Esztergomi Espereskerület.: Dr. Harmai Gábor
Szentendrei Espereskerület: Kálmán József
Dorogi Espereskerület: Simonyi-Molnár Balázs
Bajóti Espereskerület: Tóth Bertalan
Óbudai Espereskerület: Kónya Attila
Budai-Északi Espereskerület: Jánosa Domokos
Budai-Középső Espereskerület: Vigassy Mihály
Buda-Déli Espereskerület: Dr. Gável Henrik
Pesti-Belső Espereskerület: Breznay István
Pesti-Déli Espereskerület: Roska Péter
Pesti-Középső Espereskerület: Mádai István
Pesti-Északi Espereskerület: Dr. Juhász Gábor Tamás
Újpest-Rákospalotai Espereskerület: Kosinsky Béla
Rákosi Espereskerület: Balik Béla
Kispest-Pestszenterzsébeti Espereskerület: Szláby Tibor
Pestszentlőrinc-Soroksári Espereskerület: Szerencsés Zsolt
Kinevezett tagok: Esterházy László, Dr. Gájer László, Kelemen Imre, Molnár Alajos, Molnár Miklós, Monostori László, Dr. Németh János

Levél a lapgazdának!